Spørsmål til ordføreren – Bybåndet sør

Vi spør: Hva vil ordføreren, på vegne av Time kommune gjøre, for å hindre at så mye verdifull jordbruksjord blir bygd ned?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Time Venstre sendte inn en høringsuttalelse til "Bybåndet Sør" i slutten av november 2011. Denne ligger også som vedlegg til spørsmålet.

Vi i Time Venstre stiller oss kritiske til nedbygging av jordbruksjord på Kalberg, Orstad og Frøyland, til sammen ca. 1400 mål fulldyrka jord.

Time Venstre mener at slik planen nå foreligger, må den avvises. Framtidig utbygging innenfor planområdet bør skje på Njåfjell/Lyefjell.

Time Venstre mener videre at ny trasé for fylkesvei 505 fra Netland/Kverneland(sør for TKS) i delvis tunnel til Hådalen nord for Fjermestadvegen mangler begrunnelse, og bør utgå. I stedet bør ny vei nordover fra Lyefjell til Fjermestadvegen prioriteres.

Time Venstre sitt spørsmål til ordføreren lyder som følger:

1. Hva vil ordføreren, på vegne av Time kommune gjøre, for å hindre at så mye verdifull jordbruksjord blir bygd ned?

2. Forskjellige parti har kommet med kritiske merknader til Bybåndet Sør.Hva vil ordføreren gjøre for å få til breiest mulig politisk enighet om omfanget av utbygginga av Bybåndet Sør ?

3. Planene om Bybåndet Sør har gjort det utrygt for bøndene i området, utrygt for hva som vil skje med jorda deres.. Hvilken framdriftsplan ser ordføreren for seg ? Når regner han med at de som driver næring på jorda får visshet om hva som skjer med livsgrunnlaget deres ? Hvilket initiativ vil ordføreren ta for å få dette raskest mulig avklart ?

Ingebjørg K. Undheim
Time Venstre

Ordføraren sitt svar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**