Helseministeren fratar folk ansvar for egen helse

Borghild Tenden ber helseministeren om en redegjørelse om ny fastlegeforskrift. Tenden mener endringene som er foreslått av helseminister Strøm-Erichsen griper for mye inn i det personlige ansvaret for egen helse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dessuten mener hun at arbeidsbyrden for fastlegene blir uoverkommelig og at deres arbeidsdag blir ytterligere byråkratisert. I morgen kommer Strøm Erichsen til spørretimen i Stortinget for å svare.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

— Helse- og omsorgsdepartementets forslag til endringer i fastlegeordningen lar seg ikke gjennomføre i praksis, mener Borghild Tenden.

– Helseministerens forslag til endringer medfører i praksis at folk fratas ansvaret for egen helse og at dette ansvaret legges på fastlegene. Det personlige ansvaret for egen helse pulveriseres og institusjonaliseres, sier Borghild Tenden til ANB-NTB.

Tallrike pålegg
Borghild Tenden stiller Anne- Grete Strøm-Erichsen spørsmål om statsråden forstår at fastlegers arbeidssituasjon blir uoverkommelig med disse kravene, og om hun vil ta hensyn til fastlegenes innspill og avgrense arbeidsoppgavene i den endelige forskriften.

– Forslag til ny fastlegeforskrift inneholder tallrike pålegg om både oppsøkende virksomhet og rapportering. I høringsbrevet står det blant annet at fastlegene skal ha oversikt over både tjenestebehov og legemiddelbruk og de faktiske tjenester listeinnbyggerne mottar i kommune- og spesialisthelsetjenesten, skriver Tenden.

 Tenden er kritisk til de nye fastlegeforskriften.

Tenden er kritisk til de nye fastlegeforskriften.
Foto: Microsoft

– Forstår statsråden at fastlegers arbeidssituasjon blir uoverkommelig med disse kravene og vil hun ta hensyn til fastlegenes innspill og avgrense arbeidsoppgavene i den endelige forskriften?, spør Tenden. I morgen onsdag kommer helseminister Strøm. Erichsen til Stortinget for å svare.

Flere medier har omtalt opprøret fra landets fastleger som blant annet har medført at flere enn 2800 leger, 2/3 av landets fastleger undertegnet et protestbrev til ministeren. Samtidig har allmennlegeutvalg fra i de fleste kommunene meldt til kommuneledelsen at de ikke ønsker å fortsette som fastleger dersom forslag til ny forskrift blir vedtatt.

Les om Den Norske Legeforenings synspunkt på den nye fastlegeforskriften her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**