Interpellasjon – Gjeninnføring av leirskolen

Hvordan vil ordføreren arbeide for at leirskolen gjeninnføres i kommunen fra 2012?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I budsjettbehandlingen for 2011 foreslo Venstre at rammetilskuddet til leirskolen skulle benyttes til leirskole. Dette forslaget fikk kun 8 stemmer, 5 fra Høyre, 2 fra SV og Venstre sin ene stemme, og falt dessverre den gangen. Det ble altså vedtatt at leirskolen ikke skulle videreføres i kommunen.

Ved Bryne Skule der jeg i forrige periode satt i SU, førte dette til stor skuffelse, både hos elevene, lærerne og rektor. Elevrådet jobbet hardt både i forkant og i etterkant av vedtaket og fremmet saken i alle samarbeidsutvalg ved kommunens grunnskoler. De viste til hvor viktig leirskolen var, både faglig og sosialt. I tillegg sier alle rektorene at dette er et tilbud de gjerne ønsker skal fortsette.

Venstre ser at dette tilbudet er altfor viktig, både faglig og sosialt, til å fjernes. Leirskolen gir ungene våre positive opplevelse, og gir dem "lyst på livet og evnen til å mestre det". Dette flotte tilbudet kan vi rett og slett ikke akseptere skal bli borte for alltid. Derfor valgte Time Venstre å programfeste at vi vil gjeninnføre leirskolen i kommunen. Og gleden var stor da vi også så at Høyre hadde programfestet dette.

Så mitt spørsmål til ordføreren er:

1. Hvordan vil ordføreren jobbe for at leirskolen gjeninnføres i kommunen fra 2012?

Mvh

Ingebjørg K. Undheim

Kommunestyrerepresentant
Time Venstre

Svaret fra ordføreren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**