Konklusjon på vegne av andre

Høyres utvalgsleder Jan Helge Kaiser har et innlegg i Tønsbergs Blad 23.2, hvor han tillegger de fire partiene i opposisjon det samme politiske ståsted. Mot bedre vitende håper jeg, skriver Kåre Pettersen i denne kommentaren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ekely barnehage

Ekely barnehage

Kaiser skriver bl.a. i sitt innlegg at opposisjonen ønsker at kommunen skal bygge og eie alle barnehager i Stokke.

I Venstre, som utgjør opposisjon, har vi aldri fryktet det private initiativ og har også programfestet at vi må sikre et mangfoldig barnehagetilbud med god balanse mellom kommunale og private barnehager.

Det er også på sin plass å minne Høyres utvalgsleder om budsjettbehandlingen for 2011 hvor alle partier minus SV stemte for følgende verbalpunkt; "Ved etablering av nye barnehager i kommunen skal det vurderes samarbeid med private aktører."

Det Venstre reagerer på i barnehagesaken er prosessen som posisjon legger til grunn.

Da kjøp av tilleggstomt til barnehageformål ble behandlet i november i fjor fremmet jeg på vegne av opposisjon: "Saken utsettes. Rådmannen bes utrede det totale kostnadsbildet ved etablering av ny barnehage tilknyttet Ekely barnehage".

Hensikten var nettopp for å få på bordet et nytt kostnadsoverslag over hva en ny barnehage inklusive tomt ville belaste investeringsbudsjettet. Dette ønsket ikke H, FrP og KrF. I stedet vedtok de et punkt hvor de ba rådmann komme med nye kostnadseffektive løsninger.

Da var vi i november 2011. Så fem uker senere er det budsjettbehandling. Rådmann har ikke hatt tid til å få laget et forslag til nye løsninger, men posisjon har ikke tid til å vente. De tre partiene kutter budsjettet til ny barnehage fra 18 til 10 millioner uten å få utkast til nye løsninger. De vet nå tydeligvis bedre enn rådmann hva en barnehage koster.

Så kommer saken til ny behandling i februar i år hvor den samme posisjonen nå ber rådmannen utrede alternativer for utbygging innenfor rammen på 10 millioner.

Dette skal skje uten kjøp av tilleggsareal, selv om rådmann sier i saken at "uansett hvordan et eventuelt nybygg eller tilbygg plasseres, vil det være behov for utvidelse av tomten i en eller flere retninger".

Kåre Pettersen

Er det noe rart at en folkevalgt i opposisjon reagerer på prosessen?
Venstre er ikke imot private barnehager, men for en tydelig, forutsigbar og ryddig saksgang.

Vear, februar 2012
Kåre Pettersen
Gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**