Spørsmå til ordføreren – Framdrift i bygging av omsorgsboliger

Spørsmål om framdriften i saken

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I kommunestyremøte den 2.november 2010 ble det vedtatt som pkt 2 i sak 062/10:

"Administrasjonen får i oppdrag snarest å finne tomt til nye omsorgsboliger."

Det har nå gått 3 måneder fra dette vedtaket ble gjort, og Venstre ønsker nå å få informasjon om fremdriften i saken.

– Hvilket arbeid er til nå lagt ned for å skaffe slik tomt?
– Dersom kommunen ikke er i besittelse av tomt som kan benyttes til dette formål, hvilket initiativ er tatt overfor private grunneiere?
– Er det vurdert andre alternativer enn egen tomt, som for eksempel at kommunen inngår avtaler med private utbyggere om kjøp av leiligheter?
– Når kan kommunestyret forvente å få fremlagt ny sak om omsorgsboliger til behandling?

Mvh

Ingebjørg K. Undheim
Time Venstre

Svar fra ordføreren

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**