Bergen gir opp Fairtrade

Venstre reagerer på at byrådet avvikler arbeidet med Fairtrade-byen Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

I Bergens Tidende torsdag 1. mars kan du lese om hvordan byrådet avvikler arbeidet med Fairtrade-byen Bergen etter fire år, og vil legge ned styringsgruppen som skal drive arbeidet for rettferdig handel. Bergen ble Fairtrade-by etter et innbyggerinitiativ fra Bergen Unge Venstre i 2007. Venstre mener det er en falitterklæring fra byrådets side, og vil heller intensivere arbeidet.

Venstre foreslår å erstatte styringsgruppen med å opprette et Fairtrade-forum. Dermed kan kommunen i større grad trekker inn private aktører og frivillige organisasjoner, som kan jobbe for rettferdig handel i Bergen.

— Det er ikke nødvendigvis kommunenes folk som skal sitte med fagkompetansen på dette området. Det finnes andre næringslivsaktører som har erfaring, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre i bystyret.

Venstre har leverte en interpellasjon til bystyret om saken. Denne kan du lese her.

Fairtrademerket

Foto: Fairtrade

Opprett et Fairtrade-forum i Bergen

Ved vedtak i byrådssak 34/12 slår byrådet fast følgende: «Bergen kommune ønsker ikke å påta seg arbeidet med å videreutvikle byen som Fairtrade-by, da forventninger og forutsetninger knyttet til dette arbeidet overstiger tilgjengelige ressurser knyttet til dette feltet.» Denne utviklingen er svært beklagelig.
Bergen ble sertifisert som Fairtrade-by i 2009 etter et innbyggerinitiativ startet av Bergen Unge Venstre i 2007. For å bli sertifisert som Fairtrade-by måtte Bergen tilfredsstille visse kriterier som er satt opp av Fairtrade Norge. For å beholde tittelen må byen tilfredsstille høyere krav for hvert år.

Minstekravene i Norge er:

• Det må dannes en lokal styringsgruppe som har ansvaret for å drive arbeidet fremover.

• Bystyret må gjøre et vedtak om å støtte Fairtrade, og servere Fairtrade-merket kaffe og te til sine ansatte og på møter.

• Et utvalg av Fairtrade-merkede produkter må være tilgjengelig for forbrukere i lokale butikker og serveringssteder.

• Fairtrade-merkede produkter må benyttes i et visst antall lokale bedrifter, skoler, kirker eller lignende.

• Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid i kommunen.

Da Bergen ble Fairtrade-by, gikk vi inn i selskap med Oslo, Trondheim, Stavanger og en rekke andre byer og kommuner i Norge. Der hvor andre kommuner klarer å følge opp sine forpliktelser, har byrådet i Bergen gitt opp.

Rettferdig handel er en av de mest effektive formene for internasjonal solidaritet. Forbrukermakten brukes aktivt til å gjøre det internasjonale råvaremarkedet til et redskap for fattigdomsbekjempelse. Som storkunde i en rekke markeder, kan Bergen kommune utgjøre en forskjell.

Når byrådet nå finner at det offentlige ikke strekker til, er ikke løsningen å gi opp. Venstre ønsker at Bergen kommune skal erstatte den sittende styringsgruppen for Bergen som Fairtrade-by med et Fairtrade-forum hvor kommunen i større grad trekker inn private aktører og frivillige organisasjoner som i samarbeid kan intensivere innsatsen for rettferdig handel. Bergen er vertskap for flere bedrifter som satser på rettferdig handel, deriblant hoteller, grossister og dagligvarehandler. Kommunen bør gjøre bruk av disse ressursene i større grad.

Spørsmål:
Hvilke konkrete grep vil byrådet gjøre for å øke kommunens bruk av Fairtrade-produkter?

Forslag til vedtak:
Bystyret ber byrådet legge frem en sak om opprettelsen av et Fairtrade-forum i Bergen til erstatning for den styringsgruppen som skal legges ned, hvor kommunen i større grad enn i dag trekker inn private aktører i arbeidet med å videreutvikle Bergen som Fairtrade-by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**