Vil gi drahjelp til forskningsinstitutter

Denne uke fremmet Venstres Borghild Tenden et representantforslag om å etablere en ordning med kvalifiseringsstøtte for forskningsinstitutter som søker statlig basisfinansiering. — Det er viktig å gi drahjelp til forskningsinstitutter som vil utvikle seg videre, understreker Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bakgrunnen for forslaget er et besøk Venstres Trine Skei Grande hadde i Haugesund i fjor høst, hvor hun blant annet besøkte Stiftelsen Polytec og ble gjort oppmerksom på behovet for ytterligere drahjelp for institutter som søker statlig basisbevilgning.

Viktig med drahjelp

 - Det er viktig gi forskningsinstitutter drahjelp for å kunne utvikle seg videre, mener Venstres stortingsrepresentanter.

– Det er viktig gi forskningsinstitutter drahjelp for å kunne utvikle seg videre, mener Venstres stortingsrepresentanter.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Målt i antall ansatte, doktorgradsstipendiater og omsetning overgår Polytec elleve av de tolv regionale forskningsinstituttene som får årlige tilskudd over statsbudsjettet. Men stiftelsen oppfyller ikke kriteriene for basistilskudd på et område; fri forskning og publisering av artikler. Uten statsstøtte har ikke Polytec råd til å drive nok slikt arbeid.

– Vi ønsker å gi drahjelp til institutter som ønsker å utvikle seg videre. Vi mener at staten i større grad bør legge til rette for, og stimulere til, at flere institutter kan innlemmes i basisfinansieringsordningen. Terskelen for dette kan være uforholdsmessig høy slik systemet er i dag, sier Skei Grande i en kommentar i dagens utgave av Haugesunds Avis.

Hun håper og tror forslaget vil få flertall i Stortinget.
— Alle partiene bør ha en interesse i å legge til rette for en mangfoldig og kvalitativt god instituttsektor, fortsetter hun.

Kvalifiseringsstøtte

– Vi foreslår konkret at det etableres en ordning med kvalifiseringsstøtte for veletablerte institutter som ønsker å bli innlemmet i basisbevilgningssystemet. Dette vil være et viktig bidrag for å ytterligere øke kvaliteten i norsk instituttsektor. Etter det jeg kjenner til er det ganske få veletablerte institutter som per i dag ikke er innlemmet i basisbevilgningssystemet — blant annet Stiftelsen Polytec i Haugesund og Teknova AS i Kristiansand — og som er rimelig nær på å oppfylle kriteriene for dette. Disse bør få ekstra drahjelp, for eksempel gjennom en ordning med kvalifiseringsstøtte, understreker Borghild Tenden.

Les forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**