Norge trenger en grønn, liberal regjering

Norge trenger en grønn, liberal, borgerlig regjering som kan føre en bedre klimapolitikk, en bedre skolepolitikk, en bedre næringspolitikk og en bedre velferdspolitikk enn den vi har hatt de siste seks årene, og som kan gjøre det på en økonomisk ansvarlig måte. Men Grande mener et regjeringssamarbeid med Frp er lite sannsynlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


• Les utdrag fra talen under videovinduet.
• Les uttalelser fra møtet på Landsstyrets nettsider.

Opptak: Leders tale til landsstyret lørdag 3. mars.

Denne siden krever Adobe Flash eller IOS (iPhone/Ipad)

Get Adobe Flash player

Trine Skei Grande under Venstres landstyremøte 3. mars 2012

Trine Skei Grande under Venstres landstyremøte 3. mars 2012
Foto: Steinar Haugsvær

– Er vi rå?
– Valgkampen 2013 har for lengst startet. Mange er med rette bekymret for å miste innflytelse, posisjoner og vetomakt. Tydelig inspirert av dette, kliner arbeidsminister Hanne Bjurstrøm til med en påstand om at hun er overrasket over at Venstre har en så rå arbeidslivspolitikk.

– Faktum er følgende: Venstre har ingen rå arbeidslivspolitikk, men vi har en politikk som er fornuftig og fremtidsrettet. Vi foreslår oppmyking på noen områder og innstramming og forbedringer på andre områder. Regjeringens og LOs svar er at dagens regelverk er fullkomment og skal ikke endres.

– LO må gjerne føre en kamp for at alt skal være som i dag og at vi møter morgendagens utfordringer med gårsdagens svar. For Venstre er det motsatt, sa Trine Skei Grande i sin tale til Venstres Landstyre i dag.

Hender

Foto: Microsoft

Framtidens arbeidsliv krever en basistrygghet for alle i bunn og en større grad av fleksibilitet og individuell frihet.

– Jeg er ikke sikker på at det er en kamp vi kommer til å vinne, men jeg er helt sikker på at vi aldri kommer til å gi oss i kampen for at alle skal ha de samme rettighetene og at alle er like viktige uansett om man har valgt medlemskap i en fagbevegelse eller ikke. Det oppsummerer i grunnen alt vi står for: Folk først, sa Grande.

– Venstres mål er at det å starte og drive sin egen virksomhet skal være like naturlig valg som det å være lønnstaker. Da er det helt avgjørende at den enkeltes rettigheter i forhold til arbeid og trygd er om lag den samme uavhengig av om en er ansatt eller driver sin egen bedrift.

– Derfor er Venstre opptatt av å gi dem som driver enkeltpersonforetak tilgang til flere av velferdsstatens rettigheter og plikter, blant annet når det gjelder sykelønn og oppsparing av alderspensjon og egen tjenestepensjon, sa Grande.

Fortsatt ingen klimamelding
For to uker siden fremmet Venstre vår egen klimamelding i Stortinget.

– Det gjorde vi fordi vi er lei av å vente på at regjeringen skal bli enig med seg selv om en klimapolitikk, sa Grande.

– Dagen før vi fremmet vår klimamelding, la SSB frem de endelige norske utslippstallene for 2010. De viser at utslippene har økt med nesten 5 prosent i forhold til 2009.

Ecologia

Foto: Danilo Prudêncio Silva (Creative Commons)

– På landstyremøtet i desember presentere Venstre en egen klimamelding. Dessverre er det fremdeles den eneste klimameldingen vi har å forholde oss til.

– I Venstre mener vi at klimaløsningene ikke kan utsettes. Vi mener at klimautfordringen er den største og viktigste oppgaven vår generasjon har å løse, og da kan vi ikke være enig i at det er udramatisk når regjeringen for fjerde gang har utsatt å gjøre noe som helst med det. Jeg brukte hele landstyretalen sist gang til å snakke om klimautfordringen og klimaløsninger, og jeg kan love Erik Solheim og Jens Stoltenberg at jeg kommer til å snakke om klima i hver eneste landstyretale og landsmøtetale frem til vi har fått den nye klimameldingen på plass, sa Grande.

Norge trenger en ny regjering
– Jeg fått et veldig klart signal fra alle fylkeslagene om en ting, og det er at et nytt flertall etter neste Stortingsvalg må føre til at vi får en ny regjering. Hvis det finnes noen som helst tvil om at en stemme til Venstre er en stemme for å skifte regjering, så vil jeg feie den tvilen av banen en gang for alle, sa Grande.

– Og hvis det er noen tvil om hvorfor Venstre mener dette er nødvendig, så trenger en bare å se på den klimapolitikken som blir ført av denne regjeringen. Eller rettere sagt den klimapolitikken som ikke blir ført. Eller den asylpolitikken som denne regjeringen står for. Og vi kan se på de utfordringene vi har i skolen i Norge, eller de uløste velferdsutfordringene vi står overfor, sa Grande.

Venstre, Høyre og KrF
– Den beste politikken for Norge nå, den bli skapt mellom partiene i sentrum og Høyre, og at den beste regjeringen for landet er en regjering med Venstre, Høyre og Krf. Det er Venstre regjeringsalternativ.

– Norge trenger en grønn, liberal, borgerlig regjering som kan føre en bedre klimapolitikk, en bedre skolepolitikk, en bedre næringspolitikk og en bedre velferdspolitikk enn den vi har hatt de siste seks årene, og som kan gjøre det på en økonomisk ansvarlig måte. Det får vi til med en regjering av oss, sammen med Høyre og Krf, sa Grande, som la til at det er et samarbeid vi har trivdes godt i før, i regjering, og det er et samarbeid som vi har hatt mye glede av lokalt i hele landet og i Oslo.

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte i Trondheim 2011.

Foto: Christoffer Biong

Flertallsregjering er ikke et mål
– Det landet trenger nå, er ikke en ny flertallsregjering satt sammen av partier som egentlig ikke hører sammen.

-Vi har fått mer enn nok av at de politiske kampene og diskusjonene er flyttet inn bak lukkede dører i regjeringskontorene, mens Stortinget blir holdt som gisler, uten å få den informasjonen vi burde fått, og uten å få lov til å være med i de viktige diskusjonene som faktisk må foregå, om vi skal finne gode løsninger, sa Grande.

– Under dagens Regjering opplever Venstre at regjeringspartiene ikke er villig til å flytte seg en millimeter. De stemmer mot alle forslag fra Venstre, med følgende argument: det kom fra Venstre!

– Vi vil ha en regjering som har en tydelig grønn og liberal agenda, og som tar med seg den til Stortinget og tør å kjempe for sine saker åpent i Stortinget, og tar debatten og vinner flertall der, i åpent lende. Det er det som er det beste for landet, det beste for demokratiet vårt, og det er det vi kommer til å jobbe for fra nå og inn i neste Stortingsperiode, sa Grande.

Egen politikk i fokus
– Venstres eneste garanti er at vi kommer til å jobbe for å få gjennomført mest mulig av vår politikk. Vår eneste garanti er vårt politiske program, og vår vilje til å kjempe for det programmet.

– Venstre er helt klar på at Norge trenger en ny regjering. Ikke først og fremst fordi vi trenger en ny statsminister, men fordi vi trenger en ny politikk. Det betyr at om det blir et nytt flertall etter neste Stortingsvalg, så må alle vi som er med på å danne det flertallet kunne sette oss ned ved et bord sammen og ta ansvar og bli enig om en løsning for hvordan landet skal styres, sa Grande.

Trine Skei Grande er klar på at det kommer til å være mange uenigheter om enkeltsaker, ikke minst mellom Venstre og Frp.

– Men en ting vi alle må kunne være enig om er at et nytt flertall skal gi en ny regjering. Fordi det er det mandatet som velgerne gir til oss, og det skal vi klare å forholde oss til. Og derfor kommer det ikke til å komme noen garantier. Vi kommer til å oppføre oss som et ansvarlig parti skal gjøre, og sette oss ned ved det bordet og komme frem til en løsning, sa Grande.

Regjeringssamarbeid med Frp er ikke sannsynlig
Men Grande mener et regjeringssamarbeid med Frp er lite sannsynlig.

– Legg partiprogrammet til Venstre ved siden av partiprogrammet til Frp og se på de forskjellene som er der. Se på innvandringspolitikken, se på miljøpolitikken og se ansvarligheten i den økonomiske politikken. Det er veldig vanskelig for meg å se for meg at vi skal kunne sitte sammen fra dag til dag i en regjering sammen med et parti som er så forskjellig fra oss på så viktige områder. Og jeg har såpass mye respekt for Venstre sine velgere, og jeg regner med at Siv Jensen har så mye respekt for sine velgere, at vi tar forskjellene mellom oss på alvor, sa Grande.

– Men vi vet at vi har fått til gode samarbeidsløsninger på borgerlig side før. Vi har fått til samarbeid på Stortinget hvor Venstre, Høyre og Krf i regjering har fått til gode politiske løsninger sammen med Frp. Så er det en vilje til å finne løsninger, så finner vi løsninger, og den viljen håper jeg at Frp også har. Det handler om å ta ansvar for å styre, og det ansvaret det tar Venstre, sa Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**