Sprøyteromsforskriften må endres

Hordaland Venstre mener at lovverket rundt sprøyterom må endres slik at sprøyterommet i Oslo og forhåpentligvis fremtidige slike rom andre steder i landet kan fungere optimalt. I dag er lovgivning rundt sprøyterom regulert i Forskrift om ordning med lokaler for injeksjon av narkotika, også kjent som Sprøyteromsforskriften av 2004.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Denne forskriften er svært streng sammenlignet med andre land. Det eneste stoffet som er tillatt er heroin. En av utfordringene med sprøyterom er å få rusavhengige til å bruke disse helserommene, fremfor en park, bakgate eller toalett. Mange rusavhengige bruker forskjellige stoffer, og velger derfor å ikke bruke sprøyterom fordi kun heroin er omfattet i den såkalte straffriheten i i paragraf 4 Type og mengde narkotisk stoff i forskriften. Denne praksisen har i verste fall ført til flere overdosedødsfall som kunne vært unngått dersom flere stoffer enn heroin hadde vært tillatt i et rom med helsepersonell tilstede. Hordaland Venstre mener derfor at det også bør tillates bruk av blant annet kokain, amfetaminer og medikamenter.

Rusomsorg

Foto: V

Videre er det i dag kun åpnet for at brukerdosene kan injiseres. Forskning viser at det er mindre farlig å røyke heroinen, fremfor å injisere den. Norge er av de landene i verden med høyest andel injiserende rusavhengige. Takket være frivillige ildsjeler som deler ut heroinrøykepapir begynner flere rusavhengige nå å røyke heroinen. Sprøyteromsforskriften har ikke fanget opp dette elementet, og det bør således inkluderes i lovgivningen. Også sniffing og andre inntakelsesmåter må tillates.

Forskriften bør også endre navn fra Sprøyteromsforskriften til Brukerromsforskriften fordi dagens navn vil være misledende hvis man også åpner for å røyke heroin.

Det er ingen tvil om at skadereduserende tiltak som sprøyterom trengs i flere kommuner enn Oslo. I 2010 lå Bergen på topp i antall overdosedødsfall per innbygger i Europa. Det er en rekke andre steder enn i storbyene hvor rusavhengige må møtes med forståelse og verdighet, ikke moralisme og gammeldagse løsninger. Derfor haster det å få på plass en ny forskrift som kan ligge til grunn for en ny morgen i norsk ruspolitikk.

Politisk uttalelse vedtatt på Hordaland Venstre sitt årsmøte 2012

Kontaktperson: Erlend A. Horn 98 61 94 31

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**