Krever svar om åpning av Nesttunelven

Venstres Julie Andersland lurer på hva som skjedde med enigheten om å rive deler av parkeringshuset og åpne elven gjennom Nesttun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

På kommende møte i Komité for miljø og byutvikling vil hun levere et skriftlig spørsmål til byråd Filip Rygg om status i saken.

I Fjor høst ble det oppnådd enighet mellom Lisbeth Iversen og Rune Birkeland om intensjonele om å rive parkeringshuset fra nordenden til Nefagården. Hennes etterfølger Filip Rygg har så langt ikke villet kommentere saken.

– I valgkampen 2011 var det stor tverrpolitisk enighet om å arbeide for dette. For å kunne åpne opp elven, må deler av dagens parkeringshus rives. Byråden sier i en BT-artikkel at han ikke vil kommentere dette før han har fått en ventet mulighetsanalyse, skriver Andersland, før hun retter spørsmål til Rygg:

– Har byråden mottatt mulighetsanalysen og ønsker han å åpne Nesttunelven, slik blant annet hans forkjenger ivret for i valgkampen?

Saken sto på trykk på side 8 i Fanaposten fredag 9. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**