Informasjonsmøte om Fv 704

Statens vegvesen har i samarbeid med Trondheim og Klæbu kommuner igangsatt planarbeid med sikte på å fremme en kommunedelplan med konsekvensutredning for fv 704 Sandmoen — Tulluan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er utarbeidet et forslag til planprogram. Planprogrammet gir en orientering om det forestående plan- og utredningsarbeidet. Det omfatter en beskrivelse av aktuelle alternativer og hvilke konsekvenser som er foreslått utredet.
Åpent informasjonsmøte der alle kan komme for å bli orientert om prosjektet og stille spørsmål blir arrangert onsdag 28. mars kl. 18.00 i kommunestyresalen i Klæbu rådhus.
Planprogrammet kan hentes på Klæbu kommune sine nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**