Krever rask avklaring om asylbarna

Venstre mener det er inhumant at barn må leve lenge i uvisshet og frykt i mange år på asylmottak. – Barn som har levd lenge i Norge må få opphold av sterke menneskelige hensyn. Regjeringen må nå avklare situasjonen til disse barna, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les og se video (TV2 politisk.no): Venstre vil stille utsendelse av asylbarna i bero. SV og Senterpartiet vurderer å støtte forslaget.
Les også: Regjeringen må ta hensyn til barnas beste

Trine Skei Grande på KinoKino

Foto: Tormod Rossavik

– Barn som har levd mange år i Norge må få opphold, sier Venstreleder Trine Skei Grande til TV2.

Partiet er lei av å vente på avklaring om asylbarna og sender spørsmål til justisminister Faremo for å få fortgang i saken.

Utsetter stortingsmelding
Regjeringen har flere ganger varslet Stortinget at den vil legge fram en egen stortingsmelding som omhandler barn i utlendingspolitikken. I mars 2011 sa statsråden at regjeringen ville “legge fram en egen melding for Stortinget om dette i løpet av kort tid”, skriver Skei Grande.

– Når kan Stortinget forvente å få seg forelagt den bebudede stortingsmeldingen om barn på flukt?, spør Skei Grande.

Inhumant
– Det er inhumant at barn må leve i uvisshet og frykt i mange år på asylmottak. Nå må regjeringen avklare situasjonen til disse barna, sier Skei Grande til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun mener barna må få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket.

Rask avklaring
Venstre har lenge etterlyst en avklaring for barn som har levd lenge i Norge. Regjeringen setter såkalte “innvandringsregulerende hensyn” foran hensynet til barns beste på tross av at den har sagt at det skal tas mer hensyn til barn i utlendingspolitikken. Regjeringen har sagt at det skal komme en avklaring om lengeværende barn i den varslede stortingsmeldingen Barn på flukt. Venstre etterlyser nå stortingsmeldingen som Stortinget skulle hatt til behandling for ett år siden.

– Venstre har lenge etterlyst en avklaring når det gjelder barn som har levd lenge i Norge, og tok opp saken i en interpellasjon i Stortinget for et år siden, men fremdeles har ingenting skjedd, sier Skei Grande.

– Regjeringen bruker mer tid på intern krangling enn på å innføre faktiske politiske tiltak. I dette tilfellet går det ut over asylbarna som ikke får avklart sin situasjon, sier Skei Grande til NTB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**