En samlet opposisjon støttet Venstre

Venstre fremmet egen bompengesøknad i fylkestinget 13. mars. Forslaget fikk støtte fra opposisjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Vi ville ha mer miljøfokus i bompengesøknaden. Venstre er konsekvente på at vi vil ha køprising, mer bybane og mer kollektiv, sier gruppeleder Mona Hellesnes.

Venstres forslag inkluderte rushtidsdifferensiering av bompengene, i tillegg til dobling av bompengesatsene. Venstre vil også omprioritere midlene til skansentunnelen til videre utbygging av Bybanen, dersom det viser seg at skansentunnelen blir for dyr eller ikke har tilstrekkelig miljøgevinst.

– Vi beklager at det ikke var et bredere flertall i Bergen, og Venstre i Bergen var konstruktive i forhandlingene med byrådet uten å få gjennomslag. Vi mener søknaden trenger en enda sterkere miljøprofil. Vårt alternativ ville gitt raskere utbygging av bybanen, og setter miljøtiltak i første rekke, sier Hellesnes.

Håper på belønningsmidler
Til tross for at opposisjonen til slutt samlet seg om Venstres miljøkrav, fikk ikke Venstres alternativ flertall i fylkestinget.

– Vi håper likevel at den vedtatte bompengesøknaden vil gi tilstrekkelig effekt til å sikre belønningsmidlene fra staten. Venstre skal fortsatt være konstruktive i videreføringen av Bergensprogrammet, avslutter Hellesnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**