Førebels program: Landsmøte 2012

Landsmøtet 2012 vert arrangert på Fornebu 13. – 15. april. Torsdag 12. mars har sentralstyret og landsstyret møte. Her finn du program og andre detaljar om møtet. Med atterhald om endringar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Praktisk og sakspapir:
Velkomen til LM 2012 på Fornebu og praktisk informasjon.
Finn sakspapir til Venstres landsmøte 2012.

(Merk: Sekretariatets innstilling ovanfor Landsstyret)

Torsdag 12. april
14:00 Lunsj
15:00 Sentralstyremøte
17:00 Kaffe
17:30 Landsstyremøte
20:30 Middag
20.30 Landsstyremøte Noregs Unge Venstre

Fredag 13. april
12:00 Lunsj
12:00 Ny på landsmøtet
13:00 Opning
– Godkjenning av innkalling og sakliste (LM-1)
– Konstituering (LM-2)
– Godkjenning av dagsorden og program (LM-3)
– Helsingstaler: Ordførar, fylkesleiar Akershus

13:45 Pause
– Frist for innlevering av forslag til alternative fråsegner
– Frist for innlevering av endringsforslag til LM-9 om velferd

14:00 Leiars tale (LM-4)
– Trine Skei Grande, leiar av Venstre

15:00 Kaffipause med lett mat

15:15 Generell politisk debatt (LM-4)
18:15 Politiske fråsegner (LM-10)
– Presentasjon og prioriteringsdebatt

19:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta
– Frist for innlevering av endringsforslag til LM-10 om fråsegner

20:00 Middag
– Hotellet og Oxenøen Bruk

Laurdag 14. april
09:00 Politiske fråsegner (LM-10)
– Arbeid i grupper – bolk 1

10:45 Landsmøtetema 2012: Velferd når du treng det (LM-9)
– Per A. Thorbjørnsen, leiar av Venstres velferdsutval
– Kåre Hagen, direktør, forskingsinstituttet NOVA
– Lisbeth Skibenes, avdelingsleder, K46
– Nils Øveraas, administrerande direktør, Accenture
– Plenumsdebatt

13:00 Lunsj

14:00 Landsmøtetema 2012: Velferd når du treng det (LM-9)
– Vedtak

14:30 Politiske fråsegner (LM-10)
– Arbeid i grupper – bolk 2
16:00 Kaffepause med lett mat

16:30 Val (LM-13)
18:00 Landsmøteforhandlingane vert avslutta

19:30 Festmiddag

Søndag 15. april
09:00 Politiske fråsegner (LM-10)
– Plenumsdebatt og vedtak

10:15 A Liberal Future in Egypt
– Ibrahim Nawar, Democratic Front Party

10:45 Vedtekter (LM-8)

11:30 Kaffipause / utsjekking

12:00 Årsmelding 2011 (LM-5)
– Regnskap 2011 (LM-6)
– Kontingent 2013 (LM-7)
– Innkomne saker (LM-11)
– Tema for LM 2013 (LM-12)

12:30 Politiske fråsegner (LM-10)
– Plenumsdebatt og vedtak

13:15 Lansering av Venstres velferdskampanje
– Trine Skei Grande
Slipp helsa fri, det er vår!
– Per Fugelli, professor dr.med

13:45 Avslutning (LM-14)
14:00 Lunsj og heimreise

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**