Friområde forsvinner

Det er underlig at en reguleringsplan vedtatt i 1966/67 og bekreftet i 2011 kan endres så radikalt som Bystyret gjorde sist mandag, sier Venstres gruppeleder Per A. Thorbjørnsen. Han sikter til planen for Boganeset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Thorbjørnsen viser til at fremsynte politikere valgte å legge Boganeset ut til friområde for nærmere femti år siden. Den gangen både det få mennesker i Jåttåvågen. I dag har området utviklet seg til en å bli på størrelse med en mellomnorsk stor kommune. Så velger vi å bygge ned dette flotte friområde. Det er ikke lett å forstå, sier Thorbjørnsen. Så seint som i juni var dette området tegnet i som grønt på kommuneplanen behandlet i Bystyret i juni i fjor. Så skjer det en radikal endring. Jeg sliter med å skjønne denne kuvendingen, hevder Thorbjørnsen.

Vi har gjennom eksproprieringer tatt gårder, utmark og næringsvirksomhet fra folk, nettopp for å gi allmennheten tilgang til offentlige friområder. Da burde det vært mulig å innløse hytteeiendommene i området. Det er alltid tungt å la privat eie bli offentlig eie, men å legge til rette for friområder har vært overordnet i Stavanger i mange år, sier Thorbjørnsen. Nå ble hyttetomtene boligtomter over natten, med noen få unntak. Jeg må si jeg sliter med å skjønne denne saken. Dette var regulert til friområde og ble gjort om til boligområde. Stikk i strid med kommunens eget friområdeprosjekt, avslutter Thorbjørnsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**