Velkomen til lokalpolitisk nettverk i Bergen

Laurdag 24. og søndag 25. mars vert det fylkessamling for Sogn og Fjordane og Hordaland. Samlinga vert på Clarion Hotel Admiral. Trine Skei Grande og Morten Hagen kjem frå sentralt hald.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


PROGRAM:

LAURDAG 24. mars

Kl. 12.00 Velkommen til nettverkssamling (v/Rolf Nesheim)
Trine Skei Grande – Innleiing på temaet Lagbygging mot valet i 2013
Kl. 13.00 Lunsj
Kl. 13.45 Innleiingar/debatt
– Frank Aarebrot: "Venstres ærend i lokalpolitikken"
– Meir frå VHO om Lagbygging og organisasjonsarbeid, programarbeid
Kl. 16.00 Kaffepause
Kl. 16.15 Innleiing om lokalt sjølvstyre? Debatt
Kl. 17.15 "Basetrening"/Skulering
Gruppeleiarane innleier først 15 min kvar i plenum —
deltakarane deler seg så i grupper og rullerer, sjå nedanfor
Kl. 19.15 Møteslutt
Kl. 20.00 Middag

Søndag 25. mars

Kl. 09.00 Skulering held fram
Kl. 10.30 Innleiing
"Moglegheiter og utfordringar ved fylkeskommunal politikk"
ved Marit Barsnes Krogsæther og Mona Haugland Hellesnes
Debatt
Eventuelt med parallellsesjon?
Kl. 11.30 Kaffipause
Kl. 12.00 Innleiing om samhandlingsreformen? Debatt
Kl. 13.30 Lunsj og heimreise

Frå VHO møter Trine Skei Grande og Morten Hagen

Basetrening/Skulering
Gruppetemaer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**