Bybanen til Vågsbotn må bli et folkekrav

På forrige bystyremøte fikk Venstre flertall for forslaget om å utrede om Bybanen bør bygges helt frem til Vågsbotn når den først kommer til Åsane. Vi tror dette ikke bare er mulig, men nødvendig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Andersland_Bybanen

Foto: Mathias Fischer

Åsane er en av de raskest voksende bydelene i Bergen. Om få år vil det være 50.000 åsabuer. Det er et stort behov for nærtransport innad i Åsane, ikke bare for transport til og fra sentrum eller for eksempel til Kokstad/Sandsli. Bybanen til Vågsbotn er nødvendig for å ta unna denne trafikken.

Flere har trukket frem «flytog» mellom Åsane og Ytrebygda som en god løsning for kollektivtrafikk i Bergen. Venstre er positive til en slik satsing, men det må ikke gå på bekostning av Bybanen. Et flytog vil nemlig ikke gi et godt tilbud til de fleste som skal til og fra jobb, skole, barnehage osv. Det er bare Bybanen som kan gi et stabilt kollektivtilbud som dekker hele byen.

Om Bybanen kan forlenges til Vågsbotn er avhengig av hva utredningen viser. Passasjergrunnlaget må være stort nok, prosjektet må være lønnsomt. Vi i Venstre har tro på at utredningene vil vise at det er en god idé. For at prosjektet skal bli en realitet, må åsabuene være med på laget. Å få Bybanen til Vågsbotn må bli et folkekrav, ellers blir det neppe noe av.

Julie Andersland (V)
Nestleder, Komité for miljø og byutvikling

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen torsdag 15. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**