Ikke senk ambisjonene for sykkel

Etatene sine innspill til Nasjonal Transportplan har kommet og var tema for fylkesordførerens tale. Vegdirektoratet har senket sine ambisjoner for satsingen på sykkel som kollektivmiddel. Det er uakseptabelt og lokale politikere må ta ansvar for å gjøre sykkel til et fullverdig transportmiddel i regionen, skriver fylkestingsrepresentant Alf Helge Greaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Alf_Helge_Greaker

Foto: Tor Blaha

Det sies at bil koster penger, går på bensin og gjør deg feit. Sykkel er gratis, går på fett og gjør deg sprek. Vegdirektoratet var for kort tid siden i media og utrykte ambisjonene for å øke sykkelbruken var senket. Jeg vil minne om at det i Hordaland sin klimaplan er vedtatt at antall syklister i Bergensregionen skal opp fra 3 til 10%, men i Bergen sine sentrumsnære områder er det i sykkelstrategiplanen mål om minst 20% sykkelbruk.

I hele regionen er fortetting høyaktuelt for å kunne ta i mot 160.000 nye innbyggere de nærmeste årene og det er avgjørende at det blir lagt til rette for sykkel som transportmiddel allereie i dag. Områder som skal reguleres til næring og boliger må få gode sykkelløsninger slik at dette blir det naturlige transport valget for de som skal til sine senterområder.

Se hva som skjer i Europa og andre steder i verden: Nederland har ikke alltid vært et sykkelland. På 60-tallet var det biler og store motorveiprosjekter som dominerte men takket være miljøbevisste politikere og aktivister tok foretok man en del radikale endringer. I dag er sykkelandelen i Amsterdam nærmere 50%. Amerikanske byer som Washington, Miami og Chicago er nå i gang med storstilte sykkelveiprosjekter. Det er ingen grunn til å ikke ha liknende ambisjoner for Hordaland i det rike Norge.

For Venstre er klimaplanen en kontrakt mellom velgerne og politikerne som skal oppfylles. Vi må heve oss over vegdirektoratet og ha mye større ambisjoner for sykkel.

Basert på et innlegg Alf Helge Greaker holdt i Hordaland fylkesting 13.02.12

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**