– Etikk-krise i Statoil

– Statoil befinner seg nå i en etikk-krise, sier Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre. – Men det er vanskelig å skylde på styret så lenge de bare følger signalene fra sin hovedeier, statsråd Ola Borten Moe. Nå må statsministeren avklare hvilke forventninger han har til Statoil og til sin egen olje- og energiminister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Guri Melby

Guri Melby

Dagsavisen kan i dag avsløre at Statoil fortiet deler av sannheten da de tok Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) til inntekt for sitt syn på spørsmålet om hvordan selskapet håndterer farlig avfall. Naturvernforbundet brakte Statoil inn for Klagenemnda for miljøinformasjon, der det i hovedsak statseide selskapet forsvarte sin håndtering med et åtte sider langt brev. I brevet tok Statoil Klif til inntekt for sitt syn, men utelot flere viktige betenkninger fra direktoratet.

Se Guri Melby i debatt med Ola Borten Moe om Statoils etiske ansvar i Dagsnytt Atten 14. mars.

For et drøyt år siden ble Statoil anklaget for 19 tilfeller av miljøkriminalitet av canadiske myndigheter. Nylig ble det klart et at britisk investeringsselskap har trukket seg ut av Statoil grunnet etiske betenkeligheter med oljesandprosjektet i Canada. Og nå har Dagsavisen altså avslørt at Statoil driver selektiv kildebruk for å forsvare miljøfiendtlig atferd.

– Styret i Statoil følger de styringssignalene statsråd Ola Borten Moe gir, sier Guri Melby, som er sentralstyremedlem i Venstre og leder i Venstre programkomité. – Men poenget med statlig eierskap må være mer enn bare lønnsomhet. Når staten eier et ledende energiselskap, må nettopp langsiktige klimaløsninger være en del av hensikten. Og når vi gang på gang ser at Statoil ikke etterlever de etiske standarder vi har forventninger om, kan vi ikke skylde på styret. Vi må skylde på generalforsamlingen som velger styret og fastsetter selskapets strategiske målsetninger. Og her er det Borten Moe som bestemmer.

Melby forventer nå at statsminister Jens Stoltenberg kommer på banen og avklarer hva slags retningslinjer Statoil skal styres etter.

– Enten må Stoltenberg si et klart ja til at Statoil skal drive et forurensende oljesandprosjekt, til at de skal operere i lovens grenseland og til at de skal fortie sannheten, eller så må han stramme inn olje- og energiministeren sin, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**