Sett spaden i jorden, Lisbeth

– Skal kommunen ha et realistisk mål om å utfase hospitser i Bergen holder det ikke bare å oppdrive utleieboliger. Det må bygges boliger i kommunal regi i et helt annet tempo enn i dag, sier Erlend Horn (V) til Fanaposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Horn, som sitter i Helse og sosialkomiteen, viser til Fanaposten 6. mars der Lisbeth Iversen sa at kommunen ønsker å fase ut hospits. Iversen har ambisjon om å kjøpe opp enkeltleiligheter eller boligprosjekt som er under utvikling for å dekke behovet.

– 108 boliger over to år som er Iversens mål er alt for lite. Skal vi mene noe med ambisjonene om at ingen skal bo på hospits, må vi ta konsekvensene av det. I et vanskelig boligmarked betyr det at kommunen må sette spaden i jorden og bygge flere boliger, sier Horn.

Budsjettet står ikke i stil til ambisjonene

Horn deler Iversens engasjement for å få flere over i egen bolig, men viser til at bybudsjettet ikke står i stil med dette.

– I vårt alternative budsjett firedoblet vi posten for boligbygging for rusavhengige og hjemløse. Dette kunne vi gjøre fordi vi budsjetterte med en moderat eiendomsskatt. En massiv utbygging nå vil spare oss penger i fremtiden. Å gi rusavhengige en egen bolig er en av de beste måtene å få dem ut av rushelvetet. Tenk deg hvor mye penger samfunnet sparer på det, sier han.

Økonomi ikke det viktigste argumentet
Han mener derimot ikke at økonomi er det viktigste argumentet.

– Den menneskelige verdien av å gi rusavhengige, som har vært igjennom ting de fleste ikke kan forestille seg, en egen trygg bolig er ubeskrivelig, sier Horn.

Les hele saken på side 9 i Fanaposten fredag 16. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**