Norge må gå i front for internasjonalt helsefond

Venstre krever at Norge tar initiativ til et internasjonalt helseinnvirkningsfond (HIF) som gir farmasiselskaper insentiv til å utvikle medisiner som hjelper dem som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi erkjenner at nyskapning har bedre kår når den blir belønnet. Venstre er positive til dagens patentording, som skaper incentiver for bedrifter og enkeltmennesker til å drive samfunnet videre. Videre erkjenner vi at patentordingen har sine begrensninger. For å løse en del samfunnsproblem må det utvikles nye, supplerende belønningsordninger.

Den vanligste måten å finansiere tekniske nyvinninger på i dag er ved et tidsbegrenset monopol. Slik kan man hindre andre i å gjøre kommersiell bruk av en oppfinnelse, og man får et utgangspunkt for å inngå salgs- og lisensavtaler. Denne modellen får uheldige helsemessige konsekvenser.

Prisen på patentert medisin er 60-100 ganger så høy som marginalkostnaden for å produsere medisinen. Dette er ofte et resultat av at kostnadene ved feilslåtte prosjekter og dyre kliniske eksperimenter må prises inn i salgsprisen. Det har utilsiktede konsekvenser. I dag anslår Verdens helseorganisasjon at 10 % av alle legemidler som omsettes er forfalsket. I utviklingsland er dette tallet 25 %.

En annen konsekvens av dagens system er at farmasisselskapene i hovedsak utvikler medisiner rettet mot pasientgrupper med stor kjøpekraft, som ikke nødvendigvis er de som trenger det mest. Pengene og behovet for medisiner er ikke hos samme gruppe, slik at det for eksempel brukes mer penger på forskning for å motvirke skallethet enn det brukes på medisiner som hjelper mot malaria.

Venstre tror at det å opprette et internasjonalt helsefond vil løse flere av disse problemene. Et HIF (Health Impact Fund) er et internasjonalt organ finansiert av nasjonale regjeringer. Formålet er at farmasiselskaper kan registrere sine medisiner og binde seg til at disse de ti neste årene skal være tilgjengelige og tilbys til lavest mulig pris. Som motytelse vil de få utbetalt en prosentandel av fondet avhengig av hvor mange kvalitetsjusterte leveår medisinene redder.

Medisin, helse, lege, piller

Foto: Microsoft

Ved å belønne de selskapene som utvikler medisiner med størst mulig helseeffekt, får både pasienter og legemiddelselskaper felles interesser. Utviklingskostnadene vil bli dekket på bakgrunn av hvor stor helseeffekt man oppnår, og ikke på bakgrunn av antall solgte enheter. Det vil derfor være i farmasiselskapenes egeninteresse å nå ut til flest mulig mennesker. Dette kan føre til at problemet med høye priser og "pirat-medisiner" reduseres. Farmasiselskapenes fokus vil også skiftes fra ressurssterke grupper, til de gruppene der helsegevinsten er størst. Et viktig poeng å fremheve er at det vil være frivillig å bruke HIF. Den vil fungere som et tillegg til patentordningen, og farmasiselskapene vil følgelig bare bli med hvis de ser seg selv tjent med det.

Hordaland Venstre vil at Norge skal:
arbeide for opprettelse av et HIF i og gjennom internasjonale fora
garantere at Norge vi vil bidra med inntil én milliard kroner til fondet når man har fått garantier om at tilstrekkelig mange andre land er med
gå i dialog med farmasiselskapene i Norge om utformingen av HIF

Uttalelsen ble vedtatt på fylkesårsmøtet 5. februar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**