Sakspapirer til Venstres landsmøte 2012: Fornebu

På denne siden finner du møteboka for Venstres landsmøte 2012, samt alle sakspapirer som blir delt ut underveis i landsmøteforhandlingene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Last ned: Møtebok til Venstres landsmøte 2012 (pdf).
Møteboka ble sist oppdatert 30.03.2012, og sendt alle delegater elektronisk samme dag.

Oppdatering og tillegg til sakspapirer
LM-1: Godkjenning av innkalling og sakliste
LM-2: Konstituering
LM-3: Godkjenning av dagsorden/program
LM-4: Leiars tale og generell politisk debatt
LM-5: Arsmelding 2011
LM-6: Rekneskap 2011
Revisjonsberetning
LM-7: Kontingent 2013
LM-8: Vedtekter
LM-9: Velferd når du treng det
Endringsforslag: En bedre helsepolitikk for den enkelte
LM-10 Politiske fråsegner
Forslag G/1 Generell politisk fråsegn
Alternative forslag til prioritering av politiske fråsegner
Oversikt over parallellsesjoner lørdag
Endringsforslag, parallellsesjon 1: Språkopplæring (A) og Barnekonvensjon (B)
Endringsforslag, parallellsesjon 2: Samferdsel (C) og Kultur (F)
Endringsforslag, parallellsesjon 3: Demokrati (E) og Miljø (20)
Endringsforslag, parallellsesjon 3: Miljø (20), oppdatert versjon
Endringsforslag, generell politisk fråsegn
– Fråsegn A frå parallellsesjon 1: En styrket språkopplæring
– Fråsegn B frå parallellsesjon 1: Gi barn klageadgang etter Barnekonvensjonen
– Fråsegn C frå parallellsesjon 2: Samferdsel for en bærekraftig framtid!
– Fråsegn F frå parallellsesjon 2: Gi kulturlivet frihet
– Fråsegn E frå parallellsesjon 3: Mer demokrati
– Fråsegn 20 frå parallellsesjon 3: Norge som Europas grønne batteri
LM-11 Innkomne saker
LM-12 Tema for LM 2013
LM-13 Val
LM-14 Avslutning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**