Demokrati krever mangfoldig medieeierskap

A-pressens oppkjøp av Edda Media og salg av TV2 har sparket i gang en diskusjon om medieeierskapsloven og norsk eierskap av mediene. En uavhengig og mangfoldig presse er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn, og Hordaland Venstre mener at det er en kjerneoppgave for staten å sikre nettopp dette.


For å sikre en fri og uavhengig presse, er det viktig å unngå eierskapskonsentrasjon i både nasjonale, regionale og lokale medier. Medieeierskapsloven bør moderniseres til å likestille alle former for media, enten det er digitalt eller trykket på papir. I dagens, og ikke minst fremtidens, pressehverdag hviskes dette skillet ut.

Loven skiller mellom regionalt eierskap og nasjonalt. Hordaland Venstre støtter forbudet mot eierandel på mer enn 1/3 av nasjonale medier. De regionale eierskapsbegrensningene er delt opp i ulike medieregioner. Hordaland Venstre støtter taket på 60 % eierandel, men mener medieregionskartet bør tegnes på nytt for å ikke slå uheldig ut. For eksempel er eierskap i Avisa Nordland til hinder for oppkjøp av Helgelands Blad, fra Sandnessjøen 35 mil lenger sør. I slike tilfeller kan loven være til hinder for en levedyktig og fri presse.

A-pressens oppkjøp av Edda Media skaper kraftig konsentrasjon av eiere av lokallaviser, og i mange regioner går det på tvers av medieeierskapsloven. Pressestøtten må i lys av dette revurderes. Det er viktig at et ønske om norsk eierskap ikke går på tvers av ønsket om mangfold blant medieeiere. Hordaland Venstre er uenig med Trond Giske når det gjelder at norske medier må ha norske eiere. Det viktigste er hvordan mediebedriften styres, ikke hvilket land eieren kommer fra.

TV

Foto: Microsoft

For å sikre en uavhengig presse, bør statlig eierskap i mediene begrenses til NRK. Den norske stat eier i dag over femti prosent av aksjene i Telenor, som igjen har 48,2 % av aksjene i A-pressen. At staten gjennom Telenor eier en betydelig del av norsk presse, kan føre til mange interessekonflikter, som man så da A-pressen solgte TV2 ut av landet. Hordaland Venstre ønsker å selge staten ut av Telenor.

nrk tv fjernsyn

Foto: s-l

Venstre vil bevare NRK som en sterk, reklamefri allmennkringkaster. Dette forutsetter at finansieringen av NRK er tilfredsstillende. Dagens lisensfinansiering er foreldet. Venstre vil derfor utrede alternative finansieringsmåter av NRK og se på hvordan NRK i fremtiden skal ivareta sin rolle som allmennkringkaster, også i nye medier.

I tillegg ønsker Hordaland Venstre å gjøre det enklere å få lokalradiokonsesjon. Regelverket rundt etablering av lokalradio er i dag altfor rigid. Lokalradiostasjoner kan utgjøre et viktig supplement og motvekt til lokalaviser. Det bør derfor stilles færre allmennyttekrav til lokalradiostasjoner for å gjøre det enklere å få konsesjon.

Hordaland Venstre vil:
At medieeierskapsloven skal likestille digitale og trykkete aviser
Revidere medieregionene
Motvirke eierskapskonsentrasjon blant lokalaviser
Selge staten ut av Telenor
Utrede alternative finansieringsmåter av NRK
Gjøre det enklere å få lokalradiokonsesjon

Uttalelse vedtatt av fylkesstyret 18. mars
Kontaktpersoner: Rolf Nesheim 90 66 29 38 eller Sindre Horn 93 25 48 97