Flertall for Sykkelveikontor – enn så lenge

Forslaget fra Venstre og Byluftlisten om Sykkelveikontor fikk flertall i bystyret, grunnet manglende oppmøte fra byrådspartiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Saken kan du lese her. Forslaget fra Venstre og Byluftlisten fikk flertall, da flere representanter for byrådspartiene ikke var til stede i salen. Gruppeleder for Venstre, Julie Andersland, håper saken vil vise at ideen er god.

– Byrådspartiene står selvsagt fritt til å stemme ned sin egen sak når de legger den frem, men jeg håper det vil gå opp for dem hvor god ideen er, sier Andersland.

Venstre og Byluftlisten foreslår å opprette et Sykkelveikontor etter modell fra Bybanekontoret, slik at vi får fart på byggingen av sykkelveier i Bergen. Under følger forslaget i sin helhet.

Utredning av sykkelveikontor
Det største problemet når det gjelder utbygging av sykkelveier i Bergen i dag er ikke finansieringen. Det er at Bergen kommune ikke klarer å produsere planer for sykkelutbygging raskt nok. På grunn av manglende planleggingskapasitet har Bergen fått en sykkelvei til 46 millioner kroner ut til Flesland som knapt blir brukt.

I fjor var det avsatt 43 millioner kroner, kun 26 millioner ble brukt. Det skal brukes omtrent 80 millioner i Bergen i 2012, og det kommer etter alle solemerker ikke til å skje fordi det ikke er nok planleggingskapasitet, i det minste ikke på matnyttige strekninger. Bergen blir dermed år etter år sittende igjen uten et sykkelveinett, en «kunstig lav» sykkelandel (Statens Vegvesens formulering), unødvendig bruk av verdifullt areal i sentrum og dårlig byluft. Sykkelen er det beste transportmiddelet vi har og en absolutt nødvendighet dersom Bergen skal takle befolkningsveksten den står ovenfor de neste tiårene.

Sykkelveier gir miljøgevinst

Foto: Anne Jorid Gullbrekkken

Det er klart at dersom en skal få fortgang i sykkelutbyggingen må en ha en tilstrekkelig planleggingskapasitet. Det er rimelig å bruke 10 prosent av rammebudsjett på planer. Med sykkelbudsjettet for 2012 blir det ca. 8 millioner kroner. Det kan dekke inn underskuddet på både mulighetsstudier, reguleringsplaner og byggeplaner. Som det står i kommunens eget handlingsprogram for sykkel for 2010-13, er det "behov for en vesentlig kapasitetsøkning for å nå målsetningene i strategien" (s. 53). Samme sted står det at det er et behov for ca. 11 årsverk pr. år knyttet til infrastruktur.

Bergen kommune bør se til erfaring fra tidligere prosjekter som har vært vellykkede. Bybanekontoret ble opprettet i 2001 med fire ansatte. I 2006 ble aktiviteten trappet opp til 20 personer. I dag jobber 40 ansatte på Bybanekontoret, opp mot 50 med innleide krefter.

Et sykkelveikontor vil innbringe statlige midler som kommunen i dag ikke klarer å få brukt raskt nok. Bergen risikerer å miste 12,5 millioner kroner i statlige midler neste år, som er øremerket gang- og sykkelvei ved E39. Kontorets oppstart og drift kan finansieres gjennom midlene i Bergensprogrammet. Et slikt kontor vil gi Bergen et konkurransefortrinn i kampen om statlige sykkelmidler, midler kommunen i dag går glipp av på grunn av manglende reguleringsplaner.

Forslag til vedtak:

Bystyret ber byrådet legge frem en sak om mulighetene for å opprette et Sykkelveikontor etter modell fra Bybanekontoret, finansiert av midler fra Bergensprogrammet

Endre Tvinnereim
Byluftlisten

Julie Andersland
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**