Nettverksbygging i Oslo Venstre

Lørdag 24. Mars var det LokalPolitisk Nettverk i Oslo Venstre på Rådhuset, og Stovner Venstre var representert ved bydelslagsleder Raymond M. Kristiansen. – Det er viktig med intern skolering og debatt, sier Kristiansen som også benyttet muligheten til å hilse på erfarne Oslopolitikere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Stovner Venstre er et av de minste bydelslagene i Oslo Venstre. Dette henger til dels sammen med at det først var i 2011-valget at Venstre fikk en representant i Bydelsutvalget i bydel Stovner. Nå jobber det nye styret med å utvikle politikk og forberede lokale aksjoner i bydelen, i tillegg til å være med i komiteer og utvalg.

Det er også viktig at Stovner Venstre markerer seg som et voksende bydelslag også internt i Venstre i Oslo, og at Stovner er til stede på arrangementer i regi av Oslo Venstre og nasjonalt.

Lokalpolitisk Nettverk, Oslo Rådhus, 24. Mars 2012

Foto: Jon Julius Sandal

Denne helgen var det Lokalpolitisk Nettverk i Oslo Venstre, og Stovner Venstre var representert ved bydelslagsleder Raymond M. Kristiansen.

– For oss i Stovner Venstre er det viktig at vi blir en integrert del av Venstre i Oslo, og at vi dermed bygger grunnen for effektiv deling av informasjon oppover og nedover i systemet, slik at også lokale forhold på Stovner kan bli sett av bystyrepolitikere og politikere på Stortinget, sier Kristiansen, som i tillegg til å være leder av Stovner Venstre også er medlem av Oppvekst- og Kulturkomiteen i Stovner Bydel.

– Stovner Venstre jobber for tiden med videreutvikling av vår politikk i bydelen, og det er viktig at vi på denne måten også kan dele erfaringer med andre bydelspolitikere i Oslo.

Samtaler med Odd Einar Dørum under Venstre-arrangement på Rådhuset 24. Mars 2012

Foto: Jon Julius Sandal

Samtaler med Ola Elvestuen under Venstre-arrangement på Rådhuset

Foto: Jon Julius Sandal

Raymond M. Kristiansen brukte også muligheten til å snakke med erfarne politikere i byen, og fikk gode tips av både tidligere justisminister Odd Einar Dørum og byråd Ola Elvestuen. For Stovner Venstre er dette også en forberedelse til Landsmøtet i Venstre, som finner sted 13.-15. April på Fornebu, hvor Kristiansen er delegat.

– Stovner er en viktig bydel i Oslo, og de utfordringer og muligheter vi har i Groruddalen har avgjørende betydning også for Norge nasjonalt. Det er essensielt at vi bydelslagspolitikere også blir flinkere til å fronte våre saker og perspektiver i nasjonale fora, og da blir et nettverksmøte som dette i helgen viktig for oss, avslutter Kristiansen som var glad for at de fikk brukt lunsjpausen ute i det fine været.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**