Veksten kommer på Nyborg, Venstre vil ha bybane til Vågsbotn

Nyborg i Åsane står foran en enorm vekst fremover, og vi bør allerede nå starte planleggingen av bybane inn i dette området, mener Julie Andersland (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Andersland_Bybanen

Foto: Mathias Fischer

Ingen bydeler vokser i dag fortere enn Åsane, spesielt i sentrumsområset, i Åsane nord – og på Nyborg. Dette skaper et stort behov for effektiv kollektivtransport, både innad i bydelen og til og fra arbeid i andre bydeler.

Næring på Nyborg
– En bybane på skinner er mest effektivt, sier Andersland, som mener at man allerede nå bør begynne å planlegge en bybane som går videre fra Åsane sentrum.

Venstretoppen sier det ikke er mulig å få det med i den planlagte utbyggingen i denne omgang, men mener det stilles krav til videre utbygging allerede nå.

– Det er viktig at åsabuene kommer på banen og stiller krav om videre utbygging. Passasjergrunnlaget er der allerede, men Nyborg-området står også foran en enorm utvikling de nærmeste årene.

Enstemmig bystyre
Utviklingen har nok gått opp for bystyret, som i behandlingen av ny bompengepakke for Bergen ga Venstre enstemmig flertall for deres forslag om at bybane videre til Vågsbotn skal utredes.

– Det var flott å se et samlet bystyre stille seg bak dette forslaget, sier Andersland. – Men bystyrevedtaket er ganske uforpliktende. Derfor er det viktig å holde trykket oppe.

– Vi mener det skinnegående alternativet er klart best. Én ting er forutsigbarheten ved at den kommer når den skal. Ingen trenger vente på Bybanen.

Passasjertallene er også viktige å ta med i betraktningen, mener Venstre. Så langt ser det ut som om folk slutter opp om Bybanen.

– Bybanen er veldig populær, og jeg unner alle bydeler å få den så fort som mulig, sier Andersland.

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Et skritt foran
Andersland mener Bybanen vil gi Åsane et løft slik det har gitt til Nesttun og Sletten, men er foreløpig usikker på hvor den bør gå.

– Vi har diskutert litt om den bør gå videre nordover, eller om den burde svinge opp mot Flaktveit, sier hun.

– I første omgang tenker vi Vågsbotn. Behovet er allerde prekært. Det viktigste nå, er at vi tenker ett skritt frem.

Mangler penger
Venstre mener banen kan planlegges parallelt til Fyllingsdalen og Vågsbotn.

– Det er ikke laget reguleringsplaner for noen av disse traseene enda, men Fyllingsdalen er mer utredet. Kanskje det kunne vært mulig å bygge disse samtidig.

Andersland mener penger til Bybanen må inn i Nasjonal Transportplan (NTP) og regner med at det er tverrpolitisk enighet om det.

Hele intervjuet kan leses på side 4 og 5 i Åsane Tidende tirsdag 27. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**