Alle hindringer mot køpris ryddet av veien

Regjeringen kommer med ny lovendring som kan øke bompengene på dager med lav luftkvalitet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie_Andersland_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Tor Blaha

Les hele saken her.

Regjeringen foreslår en lovendring som vil gi byområdene et virkemiddel som raskt kan settes i verk for å få ned forurensingen fra biltrafikken når dette er helt nødvendig av hensyn til folk sin helse, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Venstres Julie Andersland mener de nye reglene er den siste spikeren i kisten for byrådets køprismotstand.

– Nye målinger i Loddefjord og på Nesttun viser at luftkvaliteten blir stadig dårligere. Enigheten blant forskerne om at rushtidsdifferensiering er et godt virkemiddel er økende. Og nå er alle statlige hindringer ryddet av veien. Byrådet har mistet alle argumentene mot køprising. Det eneste de står igjen med, er at det er upopulært blant noen av velgerne deres. Det er en ganske feig holdning fra Monica Mæland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**