Byrådet håper på påskemirakel

Venstre mener det må et mirakel til for at vedlikeholdskostnadene for skolene ikke skal gå ut over andre tjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

– Vi ser gang på gang at byrådets politikk gjør at de får uforutsette utgifter. Først i flere omganger i forbindelse med det ekstraordinære utbyttet fra BKK, nå i forbindelse med vedlikeholdsetterslepet på skolene. Hver gang lover de at kuttene ikke skal gå på bekostning av noesomhelst. Har de penger i madrassen?, spør Julie Andersland.

– Byrådets budsjetthåndtering får meg til å undre. Hver gang de får en smell, sier de at de har penger til å dekke det uten å kutte i tilbudet eller å ta inn eiendomsskatt. Enten er det feil, slik at kuttene faktisk går ut over noen, eller så har byrådet en buffer som de ikke forteller noen om. Det gjør at vi må stille et betimelig spørsmål: Om byrådet hele tiden har hatt innsparingsmuligheter som kan dekke inn uforutsette utgifter uten at det merkes, hvorfor har de ikke gjort det tidligere? Om det er sant, da har de jo sløst bort disse pengene i tidligere år, med viten og vilje.

Tror ikke på mirakel

Venstre tror derimot ikke at byrådet kan løse problemene uten at det går ut over noe.

– Enten må byrådet skrinlegge andre nødvendige investeringer, kutte i tjenestetilbudet eller øke inntektene. De har sagt nei til det siste, så jeg er spent på å se hvor pengene skal komme fra, sier Andersland.

Les om skoleforfallssaken på side 8 i Bergensavisen fredag 30. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**