Forpliktende miljøtiltak nedstemt

Venstre ba for noen måneder siden Rådmannen om å utrede krav om ladepunkt for elbil på nye parkeringsanlegg. I går la Rådmannen frem sitt forslag for kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ladeskilt

Foto: Norsk Elbilforening

– Hovedpoenget med initiativet var å legge til rette for miljøvennlig infrastruktur i Klæbu – altså ladepunkter. Med denne infrastrukturen vil det være mer attraktivt å skaffe seg slike kjøretøy. Samtidig har vi en klima- og energiplan i Klæbu hvor vi ligger på etterskudd. Dette er et bidrag inn i denne, forteller Paal Christian Bjønnes
Det gikk dessverre ikke slik Rådmannen og Venstre ville. Kun Senterpartiet og SV støttet helhjertet opp om miljøforslaget, mens Frp, deler av AP og Høyre sikret flertall for et alternativt forslag der man i stedet lar det være opp til utbygger å velge selv om infrastrukturen skal bygges – altså ingen endring i forhold til nå.

Paal Christian Bjønnes

Foto: Klæbu Venstre

– Dette er alt for passivt! Jeg må si jeg undrer meg på hvordan disse partiene mener vi skal nå våre lokale miljø-målsetninger når de ikke vil være med å legge forholdene til rette for miljøvennlig adferd for innbyggerne, avslutter Paal Christian.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**