Bestilling til fylkeslag

Programkomiteen er opptatt av å lage et program som legger til rette for at alle fylker kan drive en god valgkamp med saker som er meningsfulle både nasjonalt og lokalt, og som øker sjansen for gjøre det vi skal gjøre — vinne mandater.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi ber derfor alle fylkeslag om innspill på følgende:

• Hva skal til for å kapre et direktemandat fra ditt fylke?
• Hva blir viktige saker i valgkampen i ditt fylke?

Særlig kan det være relevant å peke på konkrete saker innen samferdsel, kulturtiltak, næringslivsutvikling og arbeidsplasser, eller miljøutfordringer. Vi oppfordrer til at fylkeslederne tar en runde med sine fylkesstyrer, og at man gir en tilbakemelding på denne utfordringen innen 1. juni.

Prioritering av innspill
Vi ber fylkene om å være konkrete i sine innspill, og om å prioritere innspillene. De fleste tiltak har en til dels betydelig utgiftsside,og komiteen ønsker å legge fram et program med en ansvarlig økonomisk ramme for helheten. Vi presiserer derfor at vi ber om disse innspillene for å lage oss et bilde av hvilke saker som kan lage et best mulig program, og at det ikke gis garantier for at alle innspill kan prioriteres.

Venstres logo

Foto: Venstre

Lag et arbeid for politikkutvikling
Programarbeide ter den viktigste arenaen for innflytelse og politikkutforming i organisasjonen. Vi ber fylkene om å organisere arbeid for slik politikkutvikling, eller å bistå sine lokallag med tilsvarende. Dette kan for eksempel skje gjennom:

• innspillsverksted, studiesirkler og seminarer i lokallagene
• at fylkesstyret setter ned åpne grupper ledet av ressurspersoner påulike tema og inviterer medlemmene til å delta

Se her for tidsfrister for programprosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**