Duket for debatt på landsmøtet

Bergen er godt representert når Venstre avholder landsmøte til helgen. Regjeringssamarbeid og narkotikapolitikk står på dagsorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


“Venstre vil være åpen for regjeringsforhandlinger med alle de nåværende opposisjonspartiene” heter det i et forslag som bergen Venstre har sendt inn. Men sentrale Venstrepolitikere i Bergen har sendt inn et helt annet forslag.

“Vårt alternativ er en regjering av Venstre, KrF og Høyre”, mener Julie Andersland.
Foto: Tor Blaha

“Vårt alternativ er en regjering av Venstre, KrF og Høyre. Vi vil være i aktiv opposisjon til ethvert regjeringsalternativ Venstre ikke er en del av”. Denne avgrensningen mot Frp er undertegnet av gruppelederen i bystyret, Julie Andersland, bystyrerepresentant Anders Skoglund og veteranen Gunn-Vivian Eide, blant flere.

 Bystyrerepresentant Anders Skoglund er blant dem som vil videreføre Lars Sponheims regjeringsstrategi fra 2009.

Bystyrerepresentant Anders Skoglund er blant dem som vil videreføre Lars Sponheims regjeringsstrategi fra 2009.
Foto: Tor Blaha

Landets nest største fylkeslag er dermed splittet i sitt syn på hvem Venstre kan gå i regjering med. Andersland, Skoglund og Eide står på linjen til den avgåtte partilederen Lars Sponheim, og sier nei til Frp. Dagens Venstre-ledelse har vært mer åpen om spørsmålet, som skal endelig avgjøres på landsmøtet.

 Partiveteran Gunn-Vivian Eide er uenig i Bergen Venstres ruspolitikk, og vil heller satse på avkriminalisering og behandlingstilbud.

Partiveteran Gunn-Vivian Eide er uenig i Bergen Venstres ruspolitikk, og vil heller satse på avkriminalisering og behandlingstilbud.
Foto: Ole Morten Melgård

Narkotikapolitikk splitter
Også i spørsmålet om hvor langt man skal legalisere narkotika, er det uenighet innad i Hordaland Venstre. Bergen Venstre vil regulere alle narkotiske stoffer.

– Dette er jeg sterkt uenig i, sier Gunn-Vivian Eide. Eide vil heller avkriminalisere besittelse og bruk av små mengder narkotika og tilby behandling fremfor straff etter den såkalte “Portugal-modellen”.

“Nå kommer en liberal generasjon som ikke har en irrasjonell allergi mot å snakke med Frp”, mener bystyrerepresentant Erlend Horn.
Foto: Hildegunn Holtet

Irrasjonell Frp-allergi
Bystyrerepresentant Erlend Horn, som kjempet for begge de omstridte vedtakene til Bergen Venstre, medgir at delegasjonen fra Hordaland er delt.

– Det er kjempebra at det er en stor debatt om begge disse spørsmålene.

Horn mener at regjeringsspørsmålet følger en høyre-venstre-akse i partiet, mens narkotikaspørsmålet skiller de verdikonservative fra de mer urbane og liberale kreftene.

– Sånn har det alltid vært i Venstre. Men nå kommer en liberal generasjon som ikke har en irrasjonell allergi mot å snakke med Frp. Jeg har et mer internasjonalt perspektiv på krigen mot narkotika enn Gunn-Vivian Eide, som er mer opptatt av rusomsorgen i Norge. Det ene utelukker ikke det andre, sier han.

Valgtilsyn til Bergen
En sak er de enige om: Norge trenger et valgtilsyn, og det bør legges til Universitetet i Bergen. Dette forslaget kan gå flertall på landsmøtet, om enn uten å si at det skal ligge i Bergen.

Les hele saken på side 8 i Bergens Tidende, tirsdag 10. april.

Bakgrunnsinformasjon:

Bergen Venstres uttalelse om regjeringssamarbeid: Norge trenger en liberal regjering.

Bergen Venstres uttalelse om valgtilsyn: Opprett valgtilsyn i Bergen.

Her finner du informasjon om Venstres landsmøte 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**