Sliter med skole, dropper kulturhus

Det store etterslepet på vedlikehold av skolene i Bergen, som kommunen nå må rydde opp i, fører til at byrådet dropper kulturhusplanene i Fyllingsdalen første halvår av 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Åsta Årøen

Foto: Tor Blaha

— Et bevisst valg, mener bystyrerepresentant for Venstre, Åsta Årøen. Les saken på Sydvesten.no.

Ikke mulig å prioritere kulturhus
Årøen er medlem i komité for kultur, idrett og næring, og har stilt byråd Gunnar Bakke (Frp) spørsmål om fremdriftsplanen for kulturhus i Fyllingsdalen. «Hva gjør byråden for at kulturhus i Fyllingsdalen kan realiseres raskest mulig og i tråd med utviklingen av en sentrumsstruktur i området»? Dette var spørsmålet Venstres representant i kulturkomiteen stilte til kulturbyråd Bakke. «I nåværende situasjon i Bergen kommune med en prekær skolesituasjon, er det ikke mulig å prioritere arbeidet i første halvår av 2012», lød svaret fra kulturbyråden.

Dette var svaret vi fryktet
Årøen reagerer sterkt på at etterslepet i skolene i Bergen skal få innvirkning på planene om kulturhus i Fyllingsdalen.

— Med fare for å dra en «hva var det jeg sa», vil jeg understreke at det var nettopp dette vi advarte mot da byrådet fjernet eiendomsskatten. De sparer seg til fant og må nedprioritere, sier Årøen.

Årøen mener at prosessen rundt etableringen av et fremtidig kulturhus i Fyllingsdalen vitner om liten vilje til å komme i mål med et kulturhus.

— Svaret fra Bakke var nettopp det svaret vi fryktet at han ville gi. Tidligere har byrådet gjemt seg bak utsatte anbudsprosesser, men det blir mer og mer klart at byrådet hverken kan eller vil prioritere penger til et kulturhus i Fyllingsdalen, mener Årøen.

Hun mener at dette er et direkte resultat av byrådets valg om å fjerne eiendomsskatten.

Krevende anbudsprosess
Kulturbyråden presiserer i sitt svar til Årøen at vedtaket som er gjort om at en anskaffelse av kulturhus i Fyllingsdalen skal gjennomføres som en reell konkurranse, innebærer at det må utarbeides kravspesifikasjon som kan være et grunnlag for utlysingen. «Dette vil kreve så vel teknisk som juridisk kompetanse og er et krevende arbeid», sier Bakke. Kulturbyråden peker på den krevende skolesituasjonen som Bergen kommune er kommet i, og sier at den umuliggjør en prioritering av kulturhusplaner første halvår av 2012.

Les hele saken på side 3 i Sydvesten tirsdag 10. april. Se også side 27 i Bergensavisen torsdag 12. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**