Venstre ønsker å legge tilrette for gjenbruk

Venstre ønsker at administrasjonen skal utrede muligheten for å etablere en gjenbruksstasjon i tilknytning til Lofterød avfallsplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ombrukscontainer, skilt

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I møtet i Hovedutvalg for oppvekst og kultur 11.april, fulgte vi opp, og la fram anmodningen som ble annonsert i kommunestyremøtet 28. mars.

Vi i Venstre ønsket å be hovedutvalget om å be administrasjonen om å utrede mulighetene for å etablere en gjenbruksstasjon i tilknytning til Lofterød avfallsplass, når denne nå skal bygges om.

Dette ga utvalget sin tilslutning til, og det vil bli undersøkt om dette lar seg praktisk gjennomføre. Om så gjør, vi dette bli fulgt opp med en egen sak som vil bli presentert for utvalget.

Forslaget var som følger:

I forbindelse med oppgradering av Lofterød avfallsplass vil vi fremme følgende forslag.
Rådmannen bes utrede mulighet for å etablere en konteiner for gjenbruk. Tanken er at gjenstander som er egnet for gjenbruk kan settes i en egen konteiner / avlukke i tilknytning til sorteringsanlegget.
Avgift betales dersom det er avgiftspliktig restavfall
Interesserte ideelle organisasjoner på Nøtterøy tildeles egne uker der innholdet kan tilfalle dem for salg på loppemarked eller lignende.

Vi ser for oss at den enkelte organisasjon kan hente ut det de ønsker for eksempel på lørdager. Det som da ikke blir hentet, flyttes over til ordinært avfall, og konteiner / avlukke klargjøres for ny uke og organisasjon.

Vi håper med dette å øke gjenbruket, samt gi ideelle organisasjoner på Nøtterøy en mulighet for lett å skaffe seg "lopper" til salg for å skaffe inntekter.

Søppelsortering

Joachim Bræk Poppe-Holmdahl
Utvalgsmedlem for Venstre
i hovedutvalg for oppvekst og kultur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**