Adem får støtte fra politisk hold

Adem Kollen (16) er et steg nærmere å få drømmen sin om skatepark i Fana oppfylt. Nå vil Venstre ta opp saken i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

“På litt lenger sikt tror jeg vi må se på hvordan vi finansierer idrett og friluftsliv som helhet. Det er ingen grunn til at vi skal forskjellsbehandle den uorganiserte idretten”.
Foto: Tor Blaha

Før påske skrev Fanaposten om 16 år gamle Adem Kollen, som er daglig leder i Bergen Skateboarding Klubb. Den unge ildsjelen argumenterer for en revurdering av kommunale midler til idrett, og mener at de uorganiserte tilbudene har blitt oversett av kommunen i lang tid. Nå får Kollen støtte av Venstres Julie Andersland, som overfor Fanaposten bekrefter at hun vil ta saken videre.

— Fana trenger en skatepark. Adem Kollen og Bergen Skateboarding Klubb gjør en kjempejobb for å aktivisere unge i Fana og Ytrebygda. Vi vil ta opp saken i bystyret, sier hun.

Konfrontert med tilbakemeldingen fra Andersland, blir Kollen raskt til et eneste stort smil. Det er tydelig at han setter pris på tilbakemeldingen fra Venstre-politikeren.

— Dette er helt utrolig kult. Endelig føler jeg at vi blir tatt på alvor. Det er nå arbeidet vårt virkelig kan begynne, for dette viser at vi har en god sak å jobbe med, sier han til Fanaposten.

Bergen Skateboarding Klubb er i disse dager i ferd med å etablere en prosjektgruppe som skal utforme et konkret forslag til skatepark. Foreløpig er det mange ubesvarte spørsmål, men Kollen slår fornøyd fast at ballen har begynt å rulle.

— Vi intensiverer arbeidet vårt nå. Etter artikkelen i Fanaposten har vi fått mange nye medlemmer, i tillegg til støtteerklæringer fra mennesker i alle aldre. Målet er å ha utarbeidet en konkret plan for hva vi trenger i løpet av kort tid, sier han.

Skater, ungdom, barn, skate

Foto: Finn Dale Iversen

Vil utjevne fordelingen
Kollen argumenterer blant annet med at det ikke er langt mellom hver fotballplass i bydelene våre, men at man må besøke Fysak-hallen for å kunne skate på et tilrettelagt sted. Andersland er enig i at idrettsmidlene er skjevfordelt.

— Uorganisert idrett og friluftsliv får veldig lite støtte sammenlignet med den organiserte idretten. Dette til tross for at bidraget til folkehelse og fritidstilbud er betydelig. Det vil vi gjøre noe med, sier Andersland.

— At denne meldingen kommer fra en profilert politiker betyr veldig mye for meg og saken jeg jobber for. Jeg kunne ikke bedt om noe mer inspirerende, sier Kollen. Underskriftskampanje

Selv om Andersland i første omgang mener det er på tide at Fana får en skatepark, tror hun også det er viktig at måten idrettsmidler blir brukt vurderes i fremtiden.

— Vi har hatt en skateboardbane i Fana tidligere. Dessverre måtte den avvikles, men tiltaket i seg selv var en suksess. I første omgang vil vi i Venstre ta dette opp med kulturbyråd Gunnar Bakke. På litt lenger sikt tror jeg vi må se på hvordan vi finansierer idrett og friluftsliv som helhet. Det er ingen grunn til at vi skal forskjellsbehandle den uorganiserte idretten.

Les hele saken på side 6 og 7 i Fanaposten fredag 13. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**