– Vi er den borgerlige venstresiden

De er for EU, vil legalisere narkotika, myke opp arbeidsmiljøloven og åpne grensene. Unge radikale liberalere vil ta makten i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele saken på side 10 og 11 i Bergens Tidende fredag 13. april.

“Vi føler oss helt klart borgerlige, men ønsker å være venstresiden på borgerlig side. Det betyr at vi vil dra Høyre, Frp og KrF i en mer sosial og grønn retning”.
Foto: Hildegunn Holtet

— Vi føler oss helt klart borgerlige, men ønsker å være venstresiden på borgerlig side. Det betyr at vi vil dra Høyre, Frp og KrF i en mer sosial og grønn retning, sier Erlend Horn, ung bystyrerepresentant for Venstre i Bergen.

Fire andre unge Venstredelegater fra Hordaland nikker: Mathias Fischer (leder i Bergen Unge Venstre), Hanne Kvilhaugsvik (nestleder i Norges Unge Venstre), Sindre Horn (leder i Hordaland Unge Venstre) og Geir Angeltveit (kommunestyrerepresentant i Stord og styremedlem i Hordaland Venstre).

Alle er mellom 18 og 24 år, og del av en generasjon unge Venstre-politikere som føler seg i samme ideologiske båt som mange unge Frp-ere og Unge Høyre-medlemmer.

Her står slagene
Når Venstres landsmøte sparkes i gang i dag, vil det være et klart skille i salen. Nå er ikke splittelse noe nytt fenomen i Venstre, men det siste året har det vært mange utspill fra unge, fremadstormende Venstre-politikere som ønsker å dra partiet mot en mer konsekvent liberalisme, økonomisk så vel som sosialt.

 Unge Venstre og dets leder Sveinung Rotevatn har argumentert sterkt for at partiet må kunne samarbeide med Frp for å sikre en borgerlig regjering.

Unge Venstre og dets leder Sveinung Rotevatn har argumentert sterkt for at partiet må kunne samarbeide med Frp for å sikre en borgerlig regjering.
Foto: Mathias Fischer

• Unge Venstre og dets leder Sveinung Rotevatn har argumentert sterkt for at partiet må kunne samarbeide med Frp for å sikre en borgerlig regjering. Det bryter med strategien som Lars Sponheim la opp til ved forrige stortingsvalg.

• Bergen og Trondheim Venstre har begge vedtatt resolusjoner som innebærer legalisering av narkotika. Unge Venstre støtter begge resolusjonene. Bergenspartiet ønsker i prinsipp en regulert omsetning av alle typer narkotika.

• Både moderpartiet og Unge Venstre vil myke opp arbeidsmiljøloven for å tillate flere midlertidige ansettelser. Det fikk LO-leder Roar Flåthen til å utrope Venstre til fagbevegelsens nye hovedfiende.

• I innvandringspolitikken er Venstre for en kraftig oppmykning, både i forhold til asylsøkere og arbeidsinnvandring. Bergen Unge Venstre vil grunnlovsfeste retten til statsborgerskap for alle som er født i Norge.

I tillegg har Unge Venstre lenge kjempet for at partiet skal ta et klart standpunktfor norsk EU-medlemskap. Det spørsmålet skal ikke opp på dette landsmøtet, men dukker opp i programdebatten neste år. Forrige gang var det bare 12 stemmer som skilte.

 Unge liberalere som Geir Angeltveit i kommunestyret på Stord vil bygge ned tollmurer.

Unge liberalere som Geir Angeltveit i kommunestyret på Stord vil bygge ned tollmurer.
Foto: M. Fischer

Også landbrukspolitikken er en slagmark i Venstre: De unge liberalerne vil bygge ned tollmurer, mens mange av partiveteranene legger vekt på å bevare norsk landbruk som det er.

Samarbeid med FpU
Den borgerlige tankesmien Civita har samlet ungdomspartiene på borgerlig side til seminarer, og stadig oftere opplever man at FpU og Unge Venstre kommer med fellesutspill. Det skjedde for eksempel 8. mars, da de to ungdomspartiene foreslo å opprette lovlige bordeller i Bergen.

— Det finnes politikkområder der vi er enige med FpU, men det er store ulikheter også. Venstre har en sosial dimensjon og prioriterer klima og miljø på en helt annen måte enn Frp og Høyre, sier de fem ungdomspolitikerne. De viser også til at Venstre vil ha høye alkohol- og tobakksavgifter, og hevder at partiet har større omsorg for trygdemottakere og samfunnets svakeste enn Høyre og Frp. I bystyret i Bergen stemmer Venstre ofte sammen med venstresiden.

— Det skyldes at vi er mest enige med dem når det gjelder trafikk og rusomsorg, to viktige saker i bergenspolitikken. Men i mange andre saker er vi langt mer liberale enn byrådet, som blir holdt på plass av KrF. Det gjelder for eksempel bruk av offentlig-privat finansiering og i skjenkepolitikken, sier Horn.

Fri skjenking
— Hvordan ville skjenkepolitikken blitt hvis dere bestemte?

— Da ville det ikke vært noen faste skjenketider. Utestedene kan selv bestemme når de vil skjenke, og folk finner selv ut når det er på tide å gå hjem. De fem ønsker seg et Venstre som er konsekvent liberalt, med tro på at enkeltmennesker klarer å ta egne valg.

— Men finnes det velgergrunnlag for en slik liberal holdning? Frp rensket i sin tid vekk sine liberalister da Carl I. Hagen så at de ikke hadde appell blant velgerne.

— Det er en liberal bølge blant dagens ungdom. Unge Venstre har doblet medlemstallet sitt, blant annet fordi vi var konsekvente i vår motstand mot datalagringsdirektivet, sier Kvilhaugsvik.

“Mange unge irriterer seg over statlig moralisme og forbud, og er mer radikale enn tradisjonelle borgerlige partier”, mener Mathias Fischer.
Foto: Marie Røssland

Fischer supplerer: — Mange unge irriterer seg over statlig moralisme og forbud, og er mer radikale enn tradisjonelle borgerlige partier.

Aarebrot skeptisk
Valgforsker Frank Aarebrot mener Unge Venstre fører velgerne bak lyset.

— På den ene siden jobber de hardt for at partiet skal samarbeide med Frp. På den andre kommer de med utspill om innvandringspolitikk som de vet ikke kan gjennomføres dersom partiet samarbeider med Frp. Det er nesten litt uhederlig, sier han.

Aarebrot viser til Bergen Unge Venstres utspill om at alle barn født i Norge automatisk skal bli norske statsborgere.

— Det får de aldri i livet Frp med på, og Frp er tross alt det største partiet av dem. Det finnes nok noen liberalister i FpU som er enig med dem, men de har ikke noen innflytelse i moderpartiet, sier han.

“Jeg synes vi skal ha selvtillit nok til å tro at vi blir såpass store og at partiledelsen ivaretar Venstres politikk i forhandlingene”, sier Hanne Kvilhaugsvik, nestleder i Norges Unge Venstre.
Foto: ukjent

Hanne Kvilhaugsvik, nestleder i Unge Venstre, avviser Aarebrots kritikk.

— Det er ikke slik at det er så lett å få Ap med på en mer liberal innvandringspolitikk, heller. Dette er saker det skal forhandles om ved en eventuell regjeringsdannelse. Jeg synes vi skal ha selvtillit nok til å tro at vi blir såpass store og at partiledelsen ivaretar Venstres politikk i forhandlingene, sier hun.

Bergen Unge Venstre vil kopiere USA, der grunnloven slår fast at alle født i landet blir amerikanske statsborgere.

— Ingen velger hvor de er født og derfor har staten et ansvar for å sikre rettighetene til alle født i Norge, sier Mathias Fischer, leder av Bergen Unge Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**