Vil kjempe for losen

Fylkesleder Hilmar Flatabø tok opp situasjonen til losvesenet under sin landsmøtetale på Venstre sitt landsmøte på Fornebu.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hilmar Flatabø på Landsmøtet 2012

Hilmar Flatabø på Landsmøtet 2012

Venstre vil styrke losvesenet og Vestfold Venstre vil kjempe for at bordingstasjonen ved Hvasser skal opprettholdes også i fremtiden

Her kan du lese talen til Hilmar Flatabø.

Landsmøte
Venstre har som politikk at mer av godstrafikken i dette landet skal over på bane og sjø. Venstre som parti har en vilje til å ta de grep som skal til for å økte transporten av gods til sjøs, men den satsingen vil også stille oss overfor utfordringer.
Her må vi som parti gi tydelige signaler om at sikkerheten på sjøen, tiltak som kan forhindre havari, og grunnstøting skal vi ikke fire på.

Situasjonen i dag er at mange skip får dispensasjon til å seile uten los eller er på ordninger som gjør at de slipper los. Det fremmer ikke sikkerheten.
Rederiforbund er en mektig lobbyorganisasjon som har stor innflytelse.

Rederiforbundet mener at avgiftene som betales for lostjenestene er for høye, og at ny teknologi kan erstatte deler av kravene om å ha los om bord. Det er en ønske som rederiforbundet ikke må få gjennom.
I 2013 legges det frem en offentlig utredning som kan ha mye å si for hvoran lostjenesten blir i fremtiden. Når den debatten i kommer må Venstre stå klare til å sikre en sterk lostjeneste.

Oslofjorden som vi nå er har lagt å legge Landsmøtet ved er rekreasjonsområde for over 2 millioner mennesker. I tillegg til å være en fjord som brukes av så mange mennekser er den også en fjord med en enorm skipstrafikk, også mange oljetankere. Dessverre har vi sett flere store ulykker som har medført stor forurensing. For å hindre utslipp trenger vi god beredskap. God beredskap er ikke bare å kunne rykke ut når det skjer en katastrofe. God beredskap handler også om å stille seg slik at muligheten for ulykker minimaliseres. I Oslofjorden vil rederiforbundet flytte stedet det losene går på skipene som ligger helt ytterste i fjorden til langt inn fjorden, dette for å spare penger. Det mener jeg vil svekke beredskapen. Det er helt avgjørende at vi som parti er krystallklare og forsvarer den kompetanse som losene i Norge representerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**