Innspill til stortingsnominasjonen

Som start på stortingsnominasjonen holder driftsstyret i Bergen Venstre et åpent møte tirsdag 17. april kl. 18:00.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Møtet blir holdt på venstrekontoret, St. Jakobs plass 9.

Vi har sendt ut et elektronisk skjema til våre medlemmer, der de er bedt om å komme med sine innspill. Denne stenges i morgen kl. 17:00. Hvis du er medlem og ikke har fått dette skjemaet, kan det hende vi har feil e-postadresse på deg.

Ta da kontakt med [email protected] for å få tilsendt nytt skjema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**