Sats på samferdsel

Det er vanskelig å ikke bli opptatt av samferdselspolitikk – fordi infrastruktur og framkommelighet har så stor betydning for så veldig mange andre områder, skriver fylkesvaraordfører Mona Hellesnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Mona_Hellesnes_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Mathias Fischer

Nasjonal transportplan ble lagt fram av fagetatane i februar. Det er et stort tankekors at de peker på strategier for hva som skal til for å løse de store trafikkutfordringene i byområder, vedlikeholdsetterslepet på vegnettet og oppruste en jernbane som er utgått på dato for lengst, samtidig som at de slår fast at dette vil ta mange tiår å gjennomføre med de rammene som ligger til grunn. Ikke en gang en økning på 45 % vil være i nærheten av den satsingen som trengs.

Derfor trenger vi nye løsninger for både organisering, finansiering og gjennomføring av samferdselsprosjekt. Løsninger som sikrer mer effektive prosesser, og en helhetlig og raskere gjennomføring.

Storbyområdene må sikres mye større statlige midler til kollektivsatsing, sykkelsatsing, og baneløsninger der det er hensiktsmessig. Bybanen i Bergen er en suksess. Passasjertallet som var forventet i 2015 ble passert i november i fjor, og har alene redusert CO2-utslippene med ca 775 tonn og nox-utslippene med 7 tonn per år.

Intercity-satsingen på tog i Østlandsområdet er helt nødvendig. Men vi må også ha togsatsing i flere deler av landet. I høyhastighetsutredningen som ble lagt frem i januar peker utvalget blant annet på oppgradering av Bergensbanen som den strekningen som gir størst nytte, og Ringeriksbanen som svært godt egnet for alternativ organisering og finansiering.

Bergensbanen har et stort potensial for å ta langt flere passasjerer og større godsmengder enn i dag. Modernisering av Bergensbanen vil ikke bare føre til vekst i passasjertallet Bergen-Oslo, men vel så viktig legge til rette for en vesentleg vekst i underveistransporten, særlig mellom Oslo og Ringerike og mellom Bergen og Voss.

I dag går 70% av godstransporten mellom våre to største byer på Bergensbanen. Det er ikke mulig å kjøre fleire tog på denne strekningen. Det betyr at all vekst vil komme på vei, om ikke noe blir gjort.

Satsing på samferdsel er viktig. Venstre sin samferdselspolitikk er gode, framtidsrettede løsninger for både storbyområdene og for resten av landet. Det må vi fortelle velgerne fram mot 2013.

Dette innlegget er basert på fylkesvaraordførerens innlegg på Venstres landsmøte 13.-15. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**