Venstre på konseptvalgutredningsverksted om Kryssing av Oslofjorden

Blant representanter fra Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Kystverket, NAF, Bastø-Fosen, Flybåten og flere ordførere fra Oslofjordkommuner, var også Venstre representert på KVU-konferansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres Arne Magnus Berge deltok på konferansen om konseptvalgutredning (KVU) for fremtidig kryssing av Oslofjorden den 11. og 12. april. To lærerike dager med kunnskapsrike representanter fra Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Kystverket.

Venstres Arne Magnus Berge deltok på konseptvalgutredning

Venstres Arne Magnus Berge deltok på konseptvalgutredning
Foto: Camilla Berge

I tillegg var NAF, Bastø-Fosen, Flybåten og flere ordførere rundt Oslofjorden tilstede. Berge er på gruppearbeid sammen med Audun T. Sætre, daglig leder i Bastøferja som opplyser om at ferske tall viser mellom 850-1050 vogntog krysser fjorden hver dag.

Dette får Vegvesenets representanter til å svette litt.

Trafikkmengden øker fortere enn man rekker å lage ny oversikt. Ordfører i Horten, Børre Jacobsen, er lite lysten på mer trafikk gjennom sin kommune. Moss er allerede kvalt av all tungtrafikken.

Når 85% av tungtrafikken over Moss-Horten kommer sydfra, og skal sydover på den andre siden av fjorden er det ikke brått sikkert at bro eller tunnel er den beste løsningen for fremtiden. Kanskje bør mer av trafikken sendes over ferger i ytre Oslofjord. Skal man satse på å utvide trafikken over Oslofjordtunnelen mellom Hurum og Drøbak, eller skal alle pengene gå til ny bro mellom Moss-Horten. Vil en jernbanetunnel mellom Moss-Horten være realistisk? For å komme under fjorden må togtunnelen være 3 ganger så lang som avstanden mellom Moss og Horten.

En god porsjon med ulike forslag til tiltak ble skriblet ned på kart og papir slik at en arbeidsgruppe senere kan tygge gjennom alle alternativ for å se om de er realistiske.

Hensikten med utredningen er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på.

Ved Berges deltagelse er nå også gode venstreideer lagt inn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**