Nominasjonsnemnda for Stortingsvalet

Medlemmene i nominasjonsnemnda har starta arbeidet med å finne kandidatar til Sogn og Fjordane Venstre si stortingsvalliste. Onsdag 18. april hadde nemnda møte på Skei. Medlemmene er Harald Lindvik, Atle Winjum, Marta Kvikne, Anne Erstad, Kåre Jarl Langeland, Nora Synneva Vigen og Liv Henjum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nominasjonsnemnda Sogn og Fjordane

Framme frå venstre: Marta Kvikne, Balestrand, Anne Erstad, Fjaler, Liv Henjum, Vågsøy. Bak frå venstre: Harald Lindvik, Flora, Atle Winjum, Aurland og Kåre Jarl Langeland, Bremanger. Nora Synneva Vigen frå Årdal var ikkje tilstades når bilete var tatt.

Det vil verte sendt brev til lokallaga om å komme med forslag til kandidatar innan 31. mai 2012. Det vil vere ein open nominasjonsprosess og ALLE (medlemmer og sympatisørar) kan sende inn forslag på gode kandidatar. Send på e-post til [email protected].

Ta gjerne kontakt med medlemmene av nemnda om du har spørsmål og innspel.

Anne Erstad, 953 36 121, [email protected]
Liv Henjum, 971 60 482, l[email protected]
Marta Kvikne, 908 00 314, [email protected]
Kåre Jarl Langeland, 909 60 581, [email protected]
Harald Lindvik, 913 81 890, [email protected]
Nora Synneva Vigen, 905 78 539, [email protected]
Atle Winjum, 906 08 294, [email protected]

Fylkesstyret ønskjer nominasjonsnemnda lukke til med arbeidet. Nominasjonsmøte vert halde 3. oktober 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**