Oppgradering til Nasjonalpark?

Øyområdet øst for Tjøme og Nøtterøy er i dag landskapsvernområde. Etter et forslag fra fylkesmann Erling Lae er både Nøtterøy og Tjøme i fullt arbeid å se om vi skal oppgradere dette til nasjonalpark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Arne Magnus Berge i Ytre Hvaler nasjonalpark

Foto: Ronny Meyer

Det synes som om det mange positive sider ved en slik oppgradering, men kan det være noen negative også?

Når organisasjonen Ytre Oslofjord inviterer til besøk hos Norges eneste tilsvarende nasjonalpark, Ytre Hvaler, er ikke venstres representant vond å be.
Tirsdag 17. april dro vi.

Med Flybåten over fjorden ankommer Arne Magnus Berge sammen med rådmann Torill Eeg , fungerende ordfører på Nøtterøy, Bjørn Kåre Sevik og rådmann på Tjøme, Christine Norum. I tillegg en entusiastisk gjeng av medlemmer fra Ytre Oslofjord.

I Skjærhalden blir vi møtt av Hvalers ordfører Eivind Norman Borge og næringssjef Bernt Erik Larsen.

Kornmagasinets øverste etasje ble dagens møterom der vi fikk stilt våre spørsmål, og god informasjon gjennom film og bilder.

Vi ser nå frem til å få vår egen nasjonalpark gjennom en oppgradering av Ormø-Færder landskapsvernområde.

Du kan lese mer om organsiasjonen Ytre Oslofjord her.

Her finner du informasjon om Ytre Hvaler Nasjonalpark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**