Slipp kulturlivet fri

Når politikerne legger alle andre målsetninger til grunn for tildelinger til kulturlivet enn kunstens kvalitet og egenverdi, svekkes kulturlivets selvstendighet, mener byråd for næring og kultur i Oslo Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Vi risikerer en utvikling der kunsten tilpasses de politiske mål og føringer, i stedet for å være et alternativ og et korrektiv til politikken, sier kulturbyråd i Oslo Hallstein B. Bjercke.

Skivebom fra Huitfeldt
I Dagbladet 18. april kritiserer kulturminister Anniken Huitfeldt Venstres kulturpolitiske uttalelse fra landsmøtet. Ikke bare er kritikken preget av direkte feilaktige påstander, men den bommer også på målet.

Hallstein Bjercke.

Foto: –

– Venstre vil ikke bruke mindre offentlige penger på kultur, slik det påstås i Dagbladet, 18. april. Vi ønsker tvert i mot å tilføre kultursektoren mer og flere finansieringskilder gjennom å stimulere til at flere bidrar økonomisk, sier kulturbyråd Bjercke.

– Dette vil bidra til å slippe kunstnerne fri fra politikernes "klamme klemme", i tilegg til at økonomien i kultursektoren styrkes, sier Bjercke.

Politiske føringer fra Ap
Under den rødgrønne regjeringen har kultursektoren opplevd at stadig flere politiske føringer skal oppfylles for at de skal motta offentlig kulturstøtte. Siden 2008 har Kulturdepartementet for eksempel satt krav om holdningsmessige programmer og innholdsproduksjonen til kulturinstitusjonene med statlig medfinansiering.

– Over tid fører dette ubevisst til at det kunstneriske utrykk påvirkes av politikeres prioriteringer og smak. Når staten har tilnærmet monopol på støtte til kulturlivet blir det umulig å være kunstner uten å forholde seg til politikernes vilje, sier Bjercke.

– Venstres mål er en fri, sterk og selvstendig kultursektor. Det skal ikke være Giske og Huitfeldts smak som avgjør. For å oppnå dette må vi stimulere flere private til å investere i kultur, slik at man får flere alternative finansieringskilder, sier Bjercke.

Et mer uavhengig Kulturråd
– Vi må også ha et mer uavhengig og friere Kulturråd som kan stå for selvstendige meninger, og være alternativer til det den til en hver tid sittende regjering pålegger dem, sier Bjercke.

Teatersjef Terje Lyngstad ved Sogn og Fjordane teater var freidig nok til å ta opp det han opplevde som en instrumentering og forsøk på politisk styring av teateret.

Svaret han fikk fra Kulturdepartementet var at når de gir så mye penger, må de kunne kreve noe tilbake.Venstre vil sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger og vi vil stimulere flere private til å støtte kultur gjennom innføring av en gaveforsterkningsordning.

– Et fritt og mangfoldig kulturliv er avhengig av et mangfold av finasieringskilder, avslutter Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**