En bedre helsepolitikk for den enkelte

Norge trenger en helsepolitikk som kombinerer personlig frihet med ansvar for fellesskapet og hverandre. Derfor vedtok Venstre på sitt landsmøte en helsepolitisk plattform med 27 tiltak for bedre helsepolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Horn 5 Original

Foto: Mathias Fischer

Vi vil ha et sterkt velferdssamfunn som bidrar til frihet og trygghet for alle. Uavhengig av geografi og betalingsevne er ambisjonen at alle som trenger hjelp skal få et likeverdig behandlingstilbud.

Et liberalt parti tufter politikken sin på overbevisningen om at mennesker som blir vist tillit tar ansvar. Det er en selvstendig verdi at mennesker får ta valg knyttet til egen helse og livsstil. Fritt sykehusvalg, brukerstyrt personlig assistent, samt velferdsteknologi som gir verdighet og uavhengighet, er eksempler på dette. Et offentlig helsetilbud kan aldri kompensere for eller erstatte ansvaret hver og en har, men vi vil legge rette for at folk skal ta gode valg for egen helse.

Nærmere borgeren
Å flytte ansvaret for offentlige tjenester så nært borgerne som mulig, er alltid et mål for Venstre. Derfor vil vi gjøre kommunen i stand til å ta på seg deler av de tjenester som i dag er spesialisthelsetjeneste. Det vil sikre bedre kvalitet og mer effektiv bruk av ressursene. I tillegg vil det være langt enklere for den enkelte borger å se sammenhengene og nødvendigheten av ulike prioriteringer, og slik dempe de totale forventningene.

Skal kommunene kunne ta på seg større oppgaver innen helsesektoren, må de bli større og sterkere. Det er derfor avgjørende med en kommunereform som sikrer at kommunene kan overta deler av spesialisthelsetjenesten, som for eksempel smertebehandling og rehabilitering.

Erlend Horn
Komité for helse og sosial

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen fredag 20. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**