Menneskelig asylpolitikk

Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap) forsvarte i Fanaposten 17. april regjeringens asylpolitikk og behandlingen av de 450 asylbarna som er i ferd med å bli kastet ut. Innlegget kan ikke stå ubesvart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Det er inhumant at barn må leve i uvisshet og frykt i mange år på asylmottak. Barn som har levd i mange år i Norge og som har særlig tilknytning til riket, må få opphold, slik loven også krever.

Mandag 19. mars behandlet Stortinget et representantforslag fra Venstre om regularisering av papirløse innvandrere i Norge. I forbindelse med de siste månedenes debatt om asylbarn som har bodd lenge på asylmottak og som risikerer å bli returnert til tross for særlig tilknytning til riket, fremmet Venstre åtte tilleggsforslag med den hensikt å avklare situasjonen for disse barna.

Venstre mener barna må få opphold på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket. Vi har lenge etterlyst en avklaring for barn som har levd lenge i Norge. Regjeringen setter såkalte “innvandringsregulerende hensyn” foran hensynet til barns beste på tross av at den har sagt at det skal tas mer hensyn til barn i utlendingspolitikken.

Statistisk sentralbyrå har beregnet at det bor inntil 18.000 «papirløse» migranter i Norge. Disse har enten fått avslag på asylsøknaden sin, de kan ikke returneres til hjemlandet på grunn av forholdene der, eller de tør ikke reise hjem til tross for at norske styresmakter mener det er trygt for dem å returnere.

Verre for de papirløse
Situasjonen for de papirløse ble forverret i fjor, da de ble fratatt retten til skattekort og arbeid. Mange av dem hadde inntil da vært i arbeid på ordinært vis og betalt skatt til fellesskapet. De fleste har nå mistet stillingene sine og blitt fratatt muligheten til å forsørge seg selv. Mennesker har mistet inntektsgrunnlaget sitt og må flytte fra boligene fordi de ikke makter å betjene lån eller betale leie. Gruppen er så å si uten rettigheter til nødvendig helsehjelp, sosialstønad, kommunal bolig eller lignende.

Realiteten er at regjeringen har plassert Norge til høyre for Italia og Frankrike på dette området, og fører en strammere asylpolitikk enn de høyreorienterte regjeringene disse landene fører. Det store flertallet av EU-land har gjennomført ulike former for regulariseringer knyttet til papirløse innvandreres situasjon.

Sverre Myrli forsvarer en urettferdig asylpolitikk. Arbeiderpartiet får stå for sin egen definisjon av ordet, men i mitt ordforråd bør ikke rettferd bety at alle skal ha det like ille.

Erlend Horn,
bystyrerepresentant for Venstre

Innlegget sto på trykk i Fanaposten fredag 20. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**