– Avsporing fra PST

– PSTs forslag om at nettdebatter skal underlegges datalagringsdirektivet er en trussel mot ytringsfriheten og en avsporing fra terrordebatten, sier Guri Melby, sentralstyremedlem i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Guri Melby på Venstres landsmøte 2012.

Guri Melby på Venstres landsmøte 2012.
Foto: Helene Z Skulstad

Aftenposten skriver i dag at PST i et høringsbrev foreslår at nettaviser som tilbyr kommentarmulighet til sine artikler bør ha plikt til å lagre IP-adressene til hvert enkelt innlegg. En slik mulighet ble ikke forespeilet Stortinget da datalagringsdirektivet ble vedtatt med knappest mulig margin, mot blant annet Venstres stemmer.

– Nå må regjeringen klargjøre hvilke opplysninger som faktisk skal lagres under dette direktivet, sier Melby, som også er leder i Venstres programkomité. – Fra før har vi sett at Kripos ønsker å overvåke Hotmail og andre internasjonale e-post-systemer. Det tyder på at lagringen kan bli langt mer omfattende enn noen var klar over da direktivet ble innført.

– Spørsmålet er om regjeringen faktisk har et gjennomtenkt forhold til hvor omfattende datalagringsdirektivet skal være, eller om dette var et hastverksarbeid for å få saken gjennom i Stortinget med færrest mulig protester, sier Melby. Allerede har IKT-bransjen protestert mot tempoet i innføringen. Og Melby tror heller ikke en slik lagring vil være særlig effektiv i kampen mot terrorisme.

– En økt overvåking av nettmedier vil bare føre til at potensielle voldsmenn finner andre måter å kommunisere på, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**