Prøvenominasjon avholdt

Hordaland Venstre Kvinnelag har avholdt prøvenominasjon 18. april 2012. Dette ble listen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1. Terje Breivik
2. Åsta Aarøen
3. Sverre Kleivkås
4. Sølvi Mangerøy
5. Harald Hove
6. Synnøve Handeland
7. Geir Angeltveit
8. Grethe Line Simonsen
9. Tore Turøy
10. Mona Hellesnes
11. Liv Fusa
12. Birgitte Hjertaas

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**