Bekrefter et aktivt folkehelsearbeid i fylket

Fylkestinget behandlet torsdag denne uke årsrapporten for folkehelsearbeidet i Vestfold. Venstres Karin S. Frøyd tok ordet ved behandling av saken og kommenterte flere forhold i rapporten. — Jeg savner et perspektiv i forhold til hva som bør prioriteres innenfor folkehelse, sa hun bl.a. i sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Karin S. Frøyds innlegg fra behandling av årsrapporten for folkehelsearbeidet for2011 kan du lese nedenfor:

Karin S. Frøyd i fylkestinget

Karin S. Frøyd i fylkestinget

Rapporten bærer preg av et begivenhetsrikt år for folkehelsearbeidet i fylket. I evalueringen savnes muligens et perspektiv i forhold til hva som bør prioriteres av tiltak på området folkehelse. Dette sett i forhold til økonomiske ressurser. Rapporten er oversiktlig og dokumenterer mye bra arbeid innenfor sektoren. Layouten er kreativt utformet av ungdom på Verket i Larvik. All ros til dem!

Folkehelsearbeid er viktig og det er også riktig at overordnet ansvar er lagt til fylkeskommunen — for å være pådriver og samordne dette arbeid. Også et krav i henhold til den nye Folkehelseloven fra i år. Regionale planer for folkehelsearbeidet og tilhørende handlingsprogram med tiltak – er også blitt en del av Plan og bygningsloven.

Årsrapporten for 2011 bekrefter at det er dokumentert effekt og har vært vellykkede tiltak på områdene fysisk og psykisk miljø og levevaner— I fylket foregår det mye bra arbeid innenfor området Trygge lokalsamfunn og ulike helsefremmende prosjekter innenfor barnehage og skolesektoren.

Frisklivssentralene er godt i gang, og vi ser gjerne at den resterende halvparten av kommunene kommer med. — Så er jeg glad for at Oslofjordens Friluftsråd er nevnt i årsmeldingen. Her står friluftslivet sentralt, og det er også gitt fylkeskommunal støtte til deres prosjekter for funksjonshemmede, sommerleir for barn og kurs for pedagoger. Kirkens Bymisjon er en annen aktør som bidrar med omsorgsstasjoner for barn, unge og deres familier.

Til slutt vil jeg nevne to områder som fylkeskommunen forvalter midler – ca. 1 mill kroner — på vegne av Helsedirektoratet:
1) Tilskudd til fysisk aktivitet i regi av frivillige organisasjoner.
2) Tilskudd til lavterskel ernæring/kosthold, fysisk aktivitet og tobakk.

– Men det er ute i de enkelte kommunene som det er foregått utrolig mange spennende og flotte tiltak, noe og årsrapporten dokumenterer, sa Karin S. Frøyd avslutningsvis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**