Stortingsvalgsprogrammet 2013: Demokrati

Leif-Runar Forsth inviterer til møte om demokrati for å skrive innspill til stortingsvalgsprogrammet 2013. Møtet finner sted torsdag 24. mai kl 18.00 på Venstres hus i Møllergata.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Dato: Torsdag 24. mai
Tid: kl 18.00 — 20.00
Sted: Venstres hus, Møllergata 16

Arbeidsgruppe til Stortingsvalgsprogrammet om demokratiet i Norge.

Venstres prinsipprogram slår fast: "Demokrati og frihet kan aldri tas som en selvfølge, men må kjempes for på nytt og nytt." Det står også at Venstre ønsker å: "Skape et demokrati som alle syns det er verdt å delta i."

Dokument, program

Verden er inne i en rivende utvikling av teknologien, mer internasjonalisering og økende trusler mot økologisk, sosial, økonomisk og psykologisk bærekraft. Dette åpner for nye farer og muligheter for demokratiet. Lav deltagelse i valg, stadige brudd på ytringsfrihetene og framveksten av politisk ekstremisme er eksempler på trusler mot demokratiet.

Arbeidsgruppa skal diskutere dagens og morgendagens muligheter og farer for demokratiet i Norge. Målet er å legge fram forslag til Venstres Stortingsvalgsprogram. Gruppa ledes av Leif-Runar Forsth som er aktiv Venstremann og også utdannet filosofi med lederskap som spesialområde. Han har lenge interessert seg for demokratiet i praksis, ideologisk og teoretisk. En lenke til en artikkel Forsth har skrevet om demokrat: http://www.ipo.no/Filosofi/framtidas_demokrati.htm

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**