Vil ha økt satsing på innovasjon og gründere

Venstres Borghild Tenden er bekymret for utviklingen i Norge når det gjelder vår evne til innovasjon og nyskaping og det å stimulere flere til gründervirksomhet. – Norge sakker nå akterut på stadig flere områder. Det er svært bekymringsfult og må møtes med en aktiv politikk, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I stortingets muntlige spørretime onsdag 25. april tok Tenden denne problemstillingen opp med næringsminister Trond Giske.
Tenden påpekte at til tross for all retorikk fra regjeringen og regjeringspartiene om at Norge er verdens beste land også for næringslivet er tallenes tale helt klare:

– Andelen av befolkningen som er involvert i gründerskap og oppstart av nye bedrifter har sunket fra 9,7 til 6,9 prosent. Tidligere var Norge i tet i internasjonal sammenheng. Nå er vi forbigått av land som Tsjekkia og Hellas og så godt som alle andre land har en kurve som peker oppover – i motsatt retning av Norges.

Kilde: Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2008-2011

Kilde: Global Entrepreneurship Monitor, Global Report 2008-2011

– I den siste utgaven av Innovation Union Scoreboard som ble offentliggjort 7. februar i år, ligger Norge på en 17. plass over land i Europa når evnen til innovasjon og nyskaping sammenlignes

Innovation Union Scoreboard 2011

Innovation Union Scoreboard 2011

– Mens vi i 2008 hadde nesten 5.000 av både gasellebedrifter og vekstbedrifter i Norge er tallet i 2011 mer enn halvert.

Kilder: Dagens Næringsliv/Ernst & Young

Kilder: Dagens Næringsliv/Ernst & Young

Tenden etterlyste nye grep fra næringsministeren for å snu utviklingen – For her er det åpenbart at der er behov for nye grep. Regjeringens politikk virker ikke, sa Tenden.

Borghild Tenden

Borghild Tenden
Foto: Venstre

Vi må fortsette å forenkle gründernes hverdag, gjøre hverdagen deres tryggere, avbyråkratisere og forenkle de offentlige støtteordningene, og gjøre de offentlige virkemidlene mer relevante og gründervennlige. Men først og fremst trenger vi et tydelig løft og profesjonalisering i tilførselen av risikokapital og tilhørende kompetanse for å gi gründerne større muligheter til å lykkes, sa Tenden og viste til at Venstre har fremmet et omfattende forslag i Stortinget om en kapitalreform for økt innovasjon og entreprenørskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**