Prosessen rundt bybudsjettet er for dårlig

Undersøkelser viser at mange sliter med budsjettdokumentene. Julie Andersland (V) mener det er problematisk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

– Det er lite tillitsvekkende at så mange bystyrererepresentanter synes at budsjettprosessen er lite tilgjengelig, men de har helt rett. Kommunen er en stor virksomhet. Den budsjettbehandlingen som det styrende flertallet legger opp til, står ikke i forhold til kompleksiteten i det vi skal behandle, sier hun.

Liten tid og liten støtte
Andersland mener problemet er for liten tid og for lite informasjon. Bystyret består av mange fritidspolitikere uten særlig støtteapparat. Byrådet har hele kommunens fagavdelinger til disposisjon, samt flere måneder til å utarbeide og diskutere budsjettet.

– Vi må ofte ta det som kommer for god fisk, med små muligheter for å gjøre omfattende undersøkelser på egen hånd.

Les hele saken på side 11 i Bergensavisen fredag 27. april.

Saken refererer til en spørreundersøkelse blant bystyrets medlemmer i perioden 2007 – 2011. Undersøkelsen er å finne på kommunens nettsider, og viser at mindre enn halvparten av bystyremedlemmene mener budsjettprosessen er lett forståelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**